Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Ilomedin®

Bayer

Koncentrat till infusionsvätska, lösning 20 mikrog/ml
(klar lösning fri från partiklar)

Antikoagulantia

Aktiv substans:
ATC-kod: B01AC11
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Bayer omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är miljöinformation?

Miljöinformation

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Iloprost

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av iloprost kan inte uteslutas då det inte finns tillräckliga ekotoxikologiska data.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att iloprost är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Iloprost har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Environmental Risk Classification

Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

PEC (μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A(100-R)

Where:

A = 0.0005 kg (total sold amount API in Sweden year 2018, data from IQVIA 2018).
R = 0 % removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation) = 0 if no data is available.

P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106 

V (L/day) = volume of waste water per capita and day = 200 (ECHA default)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default)

PEC = 0,00000001 μg/L


Predicted No Effect Concentration (PNEC)

Ecotoxicological studies

Crustacean (waterflea Daphnia magna):

Acute toxicity

EC50 /48 h (immobilization) = >100 mg/L (guideline OECD 202) as iloprost clathrate (1)

Because there is only one study on acute toxicity with Daphnia magna available, it is justified to use the phrase: Risk of environmental impact of iloprost cannot be excluded, since there is not sufficient data available.


Biodegradation

Iloprost clathrate is readily biodegradable; OECD 301E (2). The biodegradation rate reached 85% at day 28, 60% degradation was reached at day 7. However, the test procedure does not allow a distinction between the degradation of the ß-cyclodextrin clathrate fraction of the molecule and the iloprost fraction. Therefore, the study cannot be clearly interpreted with regard to the degradability of iloprost.

The potential for persistence of iloprost can therefore not be excluded due to the lack of data.


Bioaccumulation

Octanol/water partition coefficient (logPow): 1.6 determined according to OECD 107 (3).

This justifies the term iloprost has a low potential for bioaccumulation.


Excretion (metabolism)

Iloprost is excreted in a metabolized form, the main metabolite is tetranoriloprost, which is not pharmacologically active.


References

  1. Acute immobilization test of iloprost clathrate with Daphnia magna. Schering AG, Experimental Toxicology, Report no. A491, Study no. TX92246, 1992

  2. ZK96944 – Ready biodegradability (modified OECD screening test). Schering AG, Experimental Toxicology, Report no. A937, Study no. TX92281, 1992

  3. Determination of the n-octanol/water partition coefficient of (iloprost ZK39374). Schering AG, General Physicochemistry, Report no. LD10, study no. 0804, 1992