Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Samarin Antacid Mint

Orkla Care

Tuggtablett
(Vit tablett med mintsmak)

Medel vid syrarelaterade symtom

ATC-kod: A02
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedlet omfattas inte av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2017-03-09

Indikationer

Traditionellt använt vid halsbränna och sura uppstötningar.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

Hyperkalcemi.

Dosering

Dosering

Vuxna och barn över 12 år: 1-2 tabletter vid behov, dock högst 12 tabletter dagligen. Tabletten bör tuggas väl.

Kontinuerlig användning begränsas till 2 veckor.


Administreringssätt: Oralt bruk.

Varningar och försiktighet

Patienter med nedsatt njurfunktion bör iaktta försiktighet.


Pediatrisk population: Rekommenderas inte till barn under 12 år.

Interaktioner

Intag av Samarin Antacid Mint kan reducera absorptionen av andra mediciner som järnpreparat, tetracykliner, ofloxacin, ciprofloxacin, norfloxacin, penicillamin och estramustin. Vidare kan Samarin Antacid Mint minska upplösningen av ketokonazoltabletter och minska biotillgängligheten av gabapentintabletter till följd av pH-förändring i magsäcken. Därför ska samtidigt intag av Samarin Antacid Mint och ovan angivna läkemedel inte ske.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Samarin Antacid Mint kan användas under graviditet.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  II.

Samarin Antacid Mint kan användas under amning.

Trafik

Samarin Antacid Mint har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Kontinuerligt bruk av stora doser Samarin Antacid Mint kan leda till gastrointestinala besvär som obstipation eller diarré.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Farmakodynamik

Samarin Antacid Mint innehåller föreningar av kalcium och magnesium som syrabindande ämnen.

Effekten inträder inom några minuter och kvarstår upp till 30 minuter.

Samarin Antacid Mint binder 11 - 14 mEkv HCl.

Innehåll

Magnesiumhydroxid 250,0 mg, kalciumkarbonat 150,0 mg, magnesiumkarbonat 100,0 mg, gelatin, magnesiumstearat, kroskarmellosnatrium, mannitol, pepparmyntarom.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Förvaras vid högst 25ºC, i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Förpackningsinformation

Tuggtablett Vit tablett med mintsmak
24 tablett(er) blister, receptfri (fri prissättning), EF

Hitta direkt i texten
Av