Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Evorel® Micronor

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Janssen

Tablett och depotplåster 1 mg + 50 mikrogram/24 timmar
Avregistreringsdatum: 2007-02-28 (Tillhandahålls ej) (Kombinationsförpackning av tablett (vit, rund, märkt C1) och plåster (0,1 mm tjockt 16 cm<superscript>2</superscript>, märkt CE50))

Östrogen och gestagen, kombinationsläkemedel - systemisk effekt

Aktiva substanser:
ATC-kod: G03FA01
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Estradiol

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av estradiol kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att estradiol är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Estradiol har hög potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

1. PREDICTED ENVIRONMENTAL CONCENTRATION (PEC):

The Predicted Environmental Concentration is calculated according to the following formula:


PEC (µg/L)

=

A x 109 x (100 - R) / 365 x P x V x D x 100

Where:


A (kg/year)

=

total actual API sales in Sweden for the most recent year

39.0572 kg (Sales data from 2015 – IMS Health) [3]

R (%)

=

removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation)

 

=

0% (worst-case scenario: no removal)

P

=

number of inhabitants in Sweden (9 x 106)

V (L/day)

=

volume of waste water per capita and day

 

=

200 (ECHA default) [1]

D

=

factor for dilution of waste water by surface water flow

 

=

10 (ECHA default) [1]

PEC (µg/L)

=

0.0059 µg/L


Ecotoxicological studies:

No ecotoxicological studies available. Therefore, PNEC cannot be calculated.


Degradation:

The potential for persistence of estradiol cannot be excluded, due to lack of data.


2. PARTITION COEFFICIENT OCTANOL/WATER

The partition coefficient octanol/water was determined according to OECD 117

Log Dow = 4.01  [2]


Bioaccumulation:

Estradiol has a high potential for bioaccumulation


3. REFERENCES

  1. ECHA, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment. http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_en.htm

  2. ChemIDPlusAdvanced, RN 50-28-2,

  3. IMS Health - 201

Noretisteron

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av noretisteron kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att noretisteron är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Det kan inte uteslutas att noretisteron kan bioackumuleras, då data saknas.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

1. PREDICTED ENVIRONMENTAL CONCENTRATION (PEC):

The Predicted Environmental Concentration is calculated according to the following formula:

PEC (µg/L)

=

A x 109 x (100 - R) / 365 x P x V x D x 100


Where:

A (kg/year)

=

14.896094 kg (total sold amount API in the most recent sales data for Sweden (2016) was distributed by QuintilesIMS in summer 2017)

R (%)

=

removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation)


=

0% (worst-case scenario: no removal)

P

=

number of inhabitants in Sweden (9 x 106)

V (L/day)

=

volume of waste water per capita and day


=

200 (ECHA default) [1]

D

=

factor for dilution of waste water by surface water flow


=

10 (ECHA default) [1]


=

0.00226729 µg/L


Ecotoxicological studies:

No ecotoxicological studies available. Therefore, PNEC cannot be calculated.


Degradation:

No data on degradation available.

The medicine is potentially persistent.


2. BIOACCUMULATION


Bioaccumulation:

The potential for bioaccumulation cannot be excluded due to lack of data.


3. REFERENCES

  1. ECHA, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment. http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_en.htm