Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Naramig®

GlaxoSmithKline

Filmdragerad tablett 2,5 mg
(grön, filmdragérad, D-formad, bikonvex, 7,8 x 13,5 mm märkt GX CE5 på en sida)

Selektiva 5-HT-1-receptoragonister

Aktiv substans:
ATC-kod: N02CC02
Läkemedel från GlaxoSmithKline omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Vad är miljöinformation?

Miljöinformation

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Naratriptan

Miljörisk: Användning av naratriptan har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.
Nedbrytning: Naratriptan är potentiellt persistent.
Bioackumulering: Naratriptan har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Detailed background information
Environmental Risk Classification

Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

PEC (μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A(100-R)


PEC = 1.07 x 10-5 μg/L


Where:

A = 0.0713 kg (total sold amount API in Sweden year 2015, data from IMS Health). Reduction of A may be justified based on metabolism data.

R = 0% removal rate (conservatively, it has been assumed there is no loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation)

P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (Ref. I)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (Reference 1)


Predicted No Effect Concentration (PNEC)

Ecotoxicological studies


Green Algae (Scenedesmus subspicatus):

IC50 72h (growth) > 100,000 μg/L (OECD 201) (Reference 10)

NOEC = 100,000 μg/L


Water flea (Daphnia magna):

Acute toxicity

EC50 48 h (immobility) = 300,000 μg/L (OECD 202) (Reference 6)


Water flea:

Chronic toxicity

No data


Rainbow Trout (Oncorhyncus mykiss):

Acute toxicity

LC50 96 h (lethality) > 100,000 μg/L (OECD 203) (Reference 11)


Fish:

Chronic toxicity

No Data


Other ecotoxicity data:

Microorganisms in activated sludge:

EC50 3 h (inhibition) > 100,000 μg/L @ 3 hrs (OECD 209) (Reference 5)


PNEC = 100,000/1,000 = 100 μg/L

PNEC (ug/L) = lowest EC50/1000, where 1000 is the assessment factor applied for three acute EC50s. Conservatively, the Alga NOEC (= 100 mg/L) has been used for this calculation as there is uncertainty around the most sensitive EC50 value..


Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

PEC/PNEC = 1.07 x 10-5/100 = 1.07 x 10-7, i.e. PEC/PNEC ≤ 0.1 which justifies the phrase “Use of naratriptan has been considered to result in insignificant environmental risk.”


Degradation

Biotic degradation

Ready degradability:

<1% degradation in 28 days (TAD 3.11). (Reference 8)

Inherent degradability:

3% ultimate (DOC removal) degradation in 28 days (OECD 302). (Reference 9)

27% primary (parent removal) degradation in 28 days (OECD 302).

Soil Degradation

3-36% degradation in 64 days (OECD 304). (Reference 7)


Abiotic degradation

Hydrolysis:

50% degradation @25ºC > 1 year (pH 7) (TAD 3.09). (Reference 4)


Photolysis:

No data


Justification of chosen degradation phrase:

Naratriptan is not readily degradable or inherently degradable. The phrase “Naratriptan is potentially persistent” is thus chosen.


Bioaccumulation

Partitioning coefficient:

Log Dow = -0.62 at pH 7 (TAD 3.02). (Reference 3)


Log Dow at pH 5 = -1.7

Log Dow at pH 7 = -0.62

Log Dow at pH 9 = 1.1


Justification of chosen bioaccumulation phrase:

Since log Dow < 4 at pH 7, the substance has low potential for bioaccumulation.


Excretion (metabolism)

Mean clearance after intravenous administration was 470mL/min in men and 380mL/min in women. Renal clearance is similar in men and women at 220mL/min and is higher than the glomerular filtration rate suggesting that naratriptan is actively secreted in the renal tubules. Naratriptan is predominantly excreted in the urine with 50% of the dose recovered as unchanged naratriptan and 30% recovered as inactive metabolites. In vitro naratriptan was metabolised by a wide range of cytochrome P450 isoenzymes. Consequently significant metabolic drug interactions with naratriptan are not anticipated. The mean elimination half-life (t1/2) is 6 hours (Reference 2).


PBT/vPvB assessment

Naratriptan does not fulfil the criteria for PBT and/or vBvP.


All three properties, i.e. ‘P’, ‘B’ and ‘T’ are required in order to classify a compound as PBT (Reference 1). Naratriptan does not fulfil the criteria for PBT and/or vBvP based on log Pow < 4.


Please, also see Safety data sheets on http://www.msds-gsk.com/ExtMSDSlist.asp.


References

 1. ECHA, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment.

 2. Pharmacokinetic properties: Meatbolism and Elimination. Summary of Product Characteristics Naramig (Naratriptan hydrochoride) Tablets. GlaxoSmithKline, July 2013.

 3. Stanley RD and Cornish SK. GR85548A: Determination of Octanol-Water partition coefficient. Report No. BL5156/B. Brixham Environmental Laboratory, December 1994.

 4. Stanley RD and Cornish SK. GR85548A: Hydrolysis as a Function of pH. Report No. BL5157/B. Brixham Environmental Laboratory, December 1994.

 5. Latham M and Croudace CP. GR85548A: Determination of Activated Sludge Respiration Inhibition. Report No. BL5151/B, Brixham Environmental Laboratory, January 1995.

 6. Croudace CP, Banner AJ and Stanley RD. GR85548A: Acute Toxicity to Daphnia magna. Report No. BL5117/B. Brixham Environmental Laboratory, January 1995.

 7. Long KWJ. GR85548A: Aerobic Biodegradation in Soil. Report No. BL5254/B. Brixham Environmental Laboratory, January 1995.

 8. Gillings E. GR85548A: Aerobic Biodegradation in Water. Report No. BL5226/B. Brixham Environmental Laboratory, January 1995.

 9. Mead C and McKenzie J. Natripitan hydrochloride: Assessment of Inherent Biodegradability; Modified Zahn-Wellens/EMPA Test. Report No. 1127/538. Safepharm Laboratories Limited, July 2004.

 10. Vryhenhoef H and McKenzie J. Natripitan hydrochloride: Algal Inhibition Test. Report No. 1127/537. Safepharm Laboratories Limited, July 2004.

 11. Sewell IG and McKenzie J. Natripitan hydrochloride: Acute Toxicity to Rainbow Trout. Report No. 1127/536. Safepharm Laboratories Limited, May 2004.