FASS logotyp

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Insuman® Basal OptiSet®

Sanofi AB

Injektionsvätska, suspension i förfylld injektionspenna 100 IE/ml
Avregistreringsdatum: 2017-06-29 (Tillhandahålls ej) (Efter omblandning: vätska med ett jämnt, mjölkaktigt utseende utan synliga klumpar, partiklar eller flagor.)

Insuliner och analoger för injektion, medellångverkande

ATC-kod: A10AC01
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Fass-text

Fass-text saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.