Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Samarin

Orkla Care

Pulver till oral lösning i dospåse
(Vitt pulver)

Antacida med natriumbikarbonat

Aktiv substans:
ATC-kod: A02AH
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedlet omfattas inte av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

Texten nedan gäller för:
Samarin pulver till oral lösning i dospåse ;

Samarin Persikacitron pulver till oral lösning i dospåse

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresuméer: 2018-07-05

Indikationer

Traditionellt använt vid halsbränna och sura uppstötningar.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot natriumbikarbonat eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

Nedsatt njurfunktion.

Dosering

Vuxna, äldre och barn över 12 år:

1 dospåse (4 g) vid behov, dock högst 4 gånger daligen. Pulvret löses i ett glas vatten. Kontinuerlig användning begränsas till 2 veckor.

Rekommenderas ej till barn under 12 år.

Varningar och försiktighet

Patienter som behandlas med natriumfri eller natriumfattig kost, bör ej använda Samarin Persika Citron eller Samarin pulver på grund av dess natriuminnehåll.

Interaktioner

Intag av Samarin Persika Citron eller Samarin pulver kan reducera absorptionen av tetracykliner, upplösningen av ketokonazoltabletter och minska biotillgängligheten av gabapentintabletter till följd av pH-förändring i magsäcken. Därför bör samtidigt intag av Samarin Persika Citron eller Samarin pulver och dessa läkemedel ej ske.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Samarin Persika Citron och Samarin pulver kan användas under graviditet.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  II.

Samarin Persika Citron och Samarin pulver kan användas under amning.

Fertilitet

Eventuell inverkan på fertilitet har inte studerats.

Trafik

Samarin Persika Citron och Samarin pulver har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Innehållet av tartrat kan i sällsynta fall verka milt laxerande.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Natriumbikarbonat har relativt låg akut toxicitet.

Överdosering ger gasbildning och kan eventuellt orsaka hypernatremi och alkalos.

Farmakodynamik

Samarin Persika Citron och Samarin pulver bildar, när det lösts i vatten, ett syraneutraliserande buffertsystem. pH är i vattenlösningen ca 5,8. Natriumbikarbonatets vätejonneutraliserande effekt ger en antacid effekt i ventrikeln som stabiliseras av buffertsystemet. Den syraneutraliserande förmågan motsvarar 12 - 14 mEkv HCl.

Innehåll

Samarin Persika Citron pulver till oral lösning, dospåse 4 g: Natriumbikarbonat 2,09 g, vattenfri citronsyra, vattenfritt natriumkarbonat, kaliumnatriumtartrattetrahydrat, persikosmakämne, citronsmakämne, kolloidal vattenfri kiseldioxid, natriumsackarinat.


Samarin pulver till oral lösning, dospåse 4 g: Natriumbikarbonat 2,13 g, vattenfri citronsyra, vattenfritt natriumkarbonat, kaliumnatriumtartrattetrahydrat, kolloidal vattenfri kiseldioxid.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt

Egenskaper hos läkemedelsformen

Samarin Persika Citron pulver till oral lösning, dospåse: Vitt pulver med fruktsmak, som vid upplösning i vatten brusar och avger koldioxid.

Samarin, pulver till oral lösning, dospåse: Vitt pulver som vid upplösning i vatten brusar och avger koldioxid.

Förpackningsinformation

SAMARIN
Pulver till oral lösning i dospåse Vitt pulver
6 dospåsar dospåse, receptfri (fri prissättning), EF
18 dospåsar dospåse, receptfri (fri prissättning), EF
36 dospåsar dospåse, receptfri (fri prissättning), EF

SAMARIN PERSIKACITRON
Pulver till oral lösning i dospåse Vitt pulver med fruktsmak
18 styck dospåse, receptfri (fri prissättning), EF

Hitta direkt i texten
Av