FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Mikonazol CCS

CCS, Healthcare AB

Kräm 2 %
Avregistreringsdatum: 2014-12-31 (Tillhandahålls ej)

Aktiv substans:
ATC-kod: D01AC02
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Fass-text

Fass-text saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.