Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Ergenyl

Sanofi AB

Enterotablett 100 mg
(vit, rund, kupad 7 mm)

Antiepileptikum

Aktiv substans:
ATC-kod: N03AG01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Sanofi AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är miljöinformation?

Miljöinformation

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Valproinsyra

Miljörisk: Användning av valproinsyra har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.
Nedbrytning: Valproinsyra är potentiellt persistent.
Bioackumulering: Valproinsyra har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Environmental Risk Classification

Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

PEC (µg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A*(100-R)


PEC = 0.24 µg/L


Where:

A = 1612.377 kg (total sold amount API in Sweden year 2016, QuintilesIMS)

R = 0% removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation)

P = number of inhabitants in Sweden = 9*106

V (l/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (Ref I)

D = factor of dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (Ref I)


Predicted No Effect Concentration (PNEC)

Ecotoxicological studies

Algae (Pseudokirchneriella subcapitata):

EC50 72 h (biomass) = >100 000 µg/L

EC50 72 h (growth rate) = >100 000 µg/L

NOEC = 100 000 µg/L

(OECD 201) (Ref II)


Crustacean (Daphnia magna):

EC50 48 h (immobilization) = >100 000 µg/L

NOEC 48 h (immobilization) = >100 000 µg/L

(OECD 202) (Ref III)


Fish (Danio rerio):

LC50 96 h (lethality) = 66 000 µg/L

(OECD 236) (Ref IV)


Other ecotoxicity data:

PNEC = 66 µg/L


The PNEC (μg/L) = lowest EC50/1000, was calculated using results from the most sensitive acute toxicity endpoint and an assessment factor of 1000 (at least one short-term result from each of the three trophic levels), to add a safety margin to the toxicity endpoint. The most sensitive species was fish Danio rerio for which the LC50 was 66 000 μg/L.


Environmental Risk Classification (PEC/PNEC ratio)

PEC/PNEC = 0.24 / 66 = 0.004, i.e. PEC/PNEC ≤ 0.1, which justifies the phrase "Use of valproic acid has been considered to result in insignificant environmental risk".


Biodegradation

Ready biodegradability:

Test showed 48 % degradation in 28 days (OECD 301) (Ref V)


Justification of chosen degradation phrase:

Valproic acid fails to pass the criteria for ready biodegradability. The phrase "Valproic acid is potentially persistent" is thus chosen.


Bioaccumulation

Partition coefficient

Log Kow =2.60 at pH 7 (OECD 107) (Ref VI)


Justification of chosen bioaccumulation phrase:

Since log Kow < 4 at pH 7, valproic acid has low potential for bioaccumulation.


Excretion (metabolism)

The substance is excreted as less than 5 % as parent compound and around 20% as conjugated metabolites (Ref VII). Eleven metabolites were identified, including the transisomer of 2-en-valproic acid and 4-en-valproic acid which are active (Ref VIII) (Ref IX). The pharmacological activity of active metabolites (transisomer of 2-en valproic acid and a 4-en valproic acid) is 80-90 % of the activity of the parent compound in mice (Ref IX).


References

  1. ECHA, European Chemicals Agency, 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment . https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment

  2. Sanofi, Internal Report: Growth inhibition test with Sodium Valproate on Algae (Pseudokirchneriella subcapitata). OECD 201. Report # 11/157-022AL, March 2012.

  3. Sanofi, Internal Report:Acute immobilization test with Sodium Valproate on Daphnia (Daphnia magna). OECD 202. Report #11/157-023DA, March 2012

  4. Sanofi, Internal report: Sodium Valproate: Fish Embryo Acute toxicity (FET) test. OECD 236. Report # 3200886, April 2015

  5. Sanofi, Internal Report: Determination of the ready biodegradability CO2 evolution test. OECD 301B. Report # 32153 ECS, February 2007

  6. Henczi, M., Nagy, J., Weaver, D.F., 1995. Determination of Octanol-water Partition Coefficients by an HPLC method for Anticonvulsant Structure-activity studies. Journal of Pharmacy and Pharmacology. 47, 345-347.

  7. Gugler, R., Schell, A., Eichelbaum, M, Fröscher, W., Schultz, H. U., 1977. Disposition of valproic acid in man. European Journal of Clinical Pharmacology. 12, 125-132.

  8. Katamaya , H., Watanabe, M., Yoshitomi, H., Yoshida, H., Kimoto, H., Kamiya, A., Hayashi, T., Akimura, T., 1998. Urinary metabolites of valproic acid in epileptic patients. Biological and Pharmaceutical Bulletin. 21, 304-307.

  9. Löscher, W. and Nau, H., 1985. Pharmacological evaluation of various metabolites and analogues of valproic acid. Neuropharmacology. 24, 427-435.