Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Targocid®

Sanofi AB

Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 200 mg
(vitt till svagt brunaktigt pulver)

Antibakteriella medel för systemiskt bruk

Aktiv substans:
ATC-kod: J01XA02
Läkemedel från Sanofi AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är miljöinformation?

Miljöinformation

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Teikoplanin

Miljörisk: Användning av teikoplanin har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.
Nedbrytning: Teikoplanin är potentiellt persistent.
Bioackumulering: Teikoplanin har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Environmental Risk Classification

Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

PEC (µg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A*(100-R)


PEC = 4.56 * 10-4 µg/L


Where:

A = 3.03840 kg (total sold amount API in Sweden year 2018, data from IQVIA)

R = 0% removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation)

P = number of inhabitants in Sweden = 9*106

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (Ref I)

D = factor of dilution of waste water by surface water flow = 10 (Ref I)


Predicted No Effect Concentration (PNEC)

Ecotoxicological studies


Algae (Anabaena flos-aquae):

EC50 72 h (growth rate): 236 µg/L

EC10 72 h (growth rate): 129 µg/L
Protocol: OECD 201

(Ref II)


Crustacean (Daphnia magna):

EC50 48 h (immobilization): > 100 000 µg/L
Protocol: OECD 202
(Ref III)


Fish (Danio Rerio):

LC50 96 h (lethality): > 100 000 µg/L
Protocol: OECD 236
(Ref IV)


Other ecotoxicity data:


Lowest EC50/1000:


Algae (Anabaena flos-aquae):

EC50 72 h (growth rate): 236 µg/L


PNEC : 236 µg/L/1000 = 0.236 µg/L


Environmental Risk Classification (PEC/PNEC ratio)


PEC/PNEC: 0,00193


1 < PEC/PNEC ≤ 0.1: Use of teicoplanin has been considered to result in insignificant environmental risk.


Degradation

Test showed 0% degradation in 28 days. Therefore, teicoplanin is considered to be potentially persistent.

(Ref V)


Bioaccumulation

Partitioning coefficient:

Teicoplanin has low potential for bioaccumulation, as indicated by a calculated log Kow of 0.8 (method/model: XLogP3-AA)
(Ref VI)


Excretion (metabolism)

In 16 days, more than 80% of administered teicoplanin are excreted in urine as parent compound (Ref VII). Two metabolites (metabolites 1 and 2; 2 to 3% of total teicoplanin) have been isolated and their structures were found to be new teicoplanin-like molecules, bearing 8-hydroxydecanoic and 9-hydroxydecanoic acyl moieties, respectively.
(Ref VIII)


References

  1. ECHA, European Chemicals Agency, 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment. https://echa.europa.eu/sv/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment

  2. Sanofi Internal report: Teicoplanin: Toxicity to Anabaena flos-aquae in an Algal Growth Inhibition Test, Study No 127621218, April 2018

  3. Sanofi internal report: : Teicoplanin : Acute toxicity to Daphnia magna in a static 48-hour Immobilisation Test, Study No 127621220, March 2018

  4. Sanofi internal report: Teicoplanin : Acute toxicity to Zebrafish (Danio rerio) Embryos in a 96-hour Static Test, Study No 127621238, March 2018

  5. Sanofi internal report: Teicoplanin Sodium Salt: ready biodegradability in a manometric respirometry test, Study No 135541163, October 2018

  6. Pubchem, Targocid, 61036-62-2, NCBI. Available: http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=16131925, Accessed Feb 01, 2017

  7. Vidal, 2013, Vidal Product monography – Targocid 100 mg lyoph sol

  8. DrugBank http://www.drugbank.ca/drugs/DB06149