Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Taloxa®

MSD

Tablett 600 mg
(vit kapselformad tablett (18,9 x 7,7 mm) med skåra, märkt med SP-logotyp och 600 på ena sidan)

Antiepileptikum

Aktiv substans:
ATC-kod: N03AX10
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från MSD omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är miljöinformation?

Miljöinformation

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Felbamat

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av felbamat kan inte uteslutas då det inte finns tillräckliga ekotoxikologiska data.
Nedbrytning: Felbamat är potentiellt persistent.
Bioackumulering: Felbamat har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Environmental Risk Classification


Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:


PEC (μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A*(100-R)


PEC = 0.0017 μg/L


Where:

A = 11.3 kg (total sold amount API in Sweden year 2016, data from QuintilesIMS).

R = 0 % removal rate (worst case assumption)

P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (Ref. I)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (Ref. I)


Predicted No Effect Concentration (PNEC)


Ecotoxicological studies

Crustacean, water flea (Daphnia magna):

Acute toxicity (OECD 202)

EC50 48 hour (mobility) > 100 mg/L (Ref.II)


Fish, Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss):

Acute toxicity (OECD 203)

LC50 96 hour (mortality) > 100 mg/L (Ref.III)


A PNEC could not be calculated since there are only data for two trophic levels.


Environmental risk classification

Since a PNEC could not be calculated, the phrase "Risk of environmental impact of felbamate cannot be excluded, since there is not sufficient ecotoxicity data available," is justified.


Biotic Degradation

Ready Biodegradation (OECD 301D)

25% total biodegradation was observed in 28 days (Ref. IV)


Abiotic Degradation

Hydrolysis (OECD 111)

Less than 10% hydrolysis was observed after 5 days at pH 4-9 (Ref. V)


Justification of chosen degradation phrase:

The lack of ready biodegradation and hydrolysis justifies the phrase “Felbamate is potentially persistent.”


Bioaccumulation

Partitioning coefficient (Method A8 of Commission Directive 84/449/EEC)

HPLC measured log Kow = 0.381 (Ref. VI)


Justification of chosen bioaccumulation phrase:

The log Kow < 4 justifies the phrase “Felbamate has low potential for bioaccumulation.”References


I. ECHA, European Chemicals Agency. 2012 Guidance on information requirements and chemical safety assessment.

http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_en.htm

II. Safepharm Laboratories Ltd, 1992. "The acute toxicity of 2-phenyl-1,3-propanediol to Daphnia magna”, 11 November 1992.


III. Safepharm Laboratories Ltd, 1992. “The acute toxicity of 2-phenyl-1,3-propanediol to Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss)”, 13 November 1992.


IV. Safepharm Laboratories Ltd, 1992. “Assessment of the ready biodegradability (closed bottle) of 2-phenyl-1,3-propanediol”, 27 August 1992.


V. Safepharm Laboratories Ltd, 1992. “2-phenyl-1,3-propanediol: determination of abiotic degradation, hydrolysis, as a function of pH”, 23 August 1992.


VI. Safepharm Laboratories Ltd, 1992. “2-phenyl-1,3-propanediol: determination of physico-chemical properties”, 1 August 1992.