Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Esmeron®

MSD

Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml
(Injektionsvätska, lösning)

Muskelrelaxans

Aktiv substans:
ATC-kod: M03AC09
Läkemedel från MSD omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är miljöinformation?

Miljöinformation

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Rokuroniumbromid

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av rokuroniumbromid kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att rokuroniumbromid är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Rokuroniumbromid har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation


Environmental Risk Classification


Predicted Environmental Concentration (PEC)


PEC is calculated according to the following formula:


PEC (μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A(100-R)


PEC = 0.0017 μg/L


Where:

A = 11.6 kg (total sold amount API in Sweden year 2015, data from IMS Health).

R = 0 % removal rate (worst case assumption)

P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (Ref. I)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (Ref. I)


Predicted No Effect Concentration (PNEC)


Ecotoxicological studies

No data available.


Environmental risk classification

Since no data are available the phrase “Risk of environmental impact cannot be excluded for rocuronium bromide since no ecotoxicity data are available” is justified.


Degradation

No data available.


Justification of chosen degradation phrase:

Since no data are available the phrase “The potential for persistence of rocuronium bromide cannot be excluded due to lack of data” is justified.


Bioaccumulation

Partioning coefficient:

log Kow = 0.5 at 20°C (unknown method)(Ref. II)

Justification of chosen bioaccumulation phrase:


Since the log Kow < 4, the phrase “Rocuronium bromide has low potential for bioaccumulation” is justified.


References

  1. ECHA, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment. http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_en.htm

  2. Organon, 2004. General Properties, Rocuronium bromide. Organon R&D Report NL0048689.