Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

ReoPro®

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Janssen

Injektions-/infusionsvätska, lösning 2 mg/ml
(klar, färglös vätska)

Trombocytaggregationshämmande medel

Aktiv substans:
ATC-kod: B01AC13
Läkemedel från Janssen omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är miljöinformation?

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Abciximab

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

1. PREDICTED ENVIROMENTAL CONCENTRATION (PEC)

The Predicted Environmental Concentration is calculated according to the following formula:


PEC (µg/L) = A x 109 x (100-R) / 365 x P x V x D x 100


Where:


A (kg/year)

=

total actual API sales in Sweden for the most recent year 0.0107 kg (2017 – 2019 forecast)

R (%)

=

removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation)


=

0% (worst-case scenario: no removal)

P

=

number of inhabitants in Sweden (9 x 106)

V (L/day)

=

volume of waste water per capita and day


=

200 (ECHA default)

D

=

factor for dilution of waste water by surface water flow


=

10 (ECHA default)

PEC (µg/L)

=

0.000002 µg/L


2. PREDICTED NO EFFECT CONCENTRATION (PNEC)

According to the European Medicines Agency guideline on environmental risk assessments for pharmaceuticals (EMA/CHMP/SWP/4447/00), vitamins, electrolytes, amino acids, peptides, proteins, carbohydrates, lipids, vaccines and herbal medicinal products are exempted because they are unlikely to result in significant risk to the environment. [1]


2.1 Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

Conclusion for environmental risk:

Use of amino acids/peptides/proteins has been considered to result in insignificant environmental impact.


3. REFERENCES

  1. European Medicines Guideline on Environmental Risk Assessments for pharmaceuticals (EMA/CHMP/SWP/4447/00)