FASS logotyp
Kontakt

Endorem

Gothia Medical

Koncentrat till infusionsvätska, suspension 11,2 mg Fe/ml
Avregistreringsdatum: 2011-07-31 (Tillhandahålls ej) (mörkbrun till svart suspension av nanopartiklar av järnoxid)

Supraparamagnetiskt kontrastmedel för magnetisk resonanstomografi (MRT)

ATC-kod: V08CB03
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Fass-text

Fass-text saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.