FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Lestid®

Pfizer

Tablett 1 g
(gul, oval dragerad, storlek 19,1×9,9 mm)

Serumlipidsänkande medel, anjonbytare

Aktiv substans:
ATC-kod: C10AC02
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Pfizer omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är miljöinformation?

Miljöinformation

Miljöpåverkan

Kolestipol

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av kolestipol kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att kolestipol är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Det kan inte uteslutas att kolestipol kan bioackumuleras, då data saknas.