FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Omniscan

GE Healthcare

Injektionsvätska, lösning 0,5 mmol/ml
(Tillhandahålls ej) (En klar, färglös till svagt gul vattenlösning)

Icke-joniskt paramagnetiskt kontrastmedel för magnetisk renonanstomografi (MRT)

Aktiv substans:
ATC-kod: V08CA03
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från GE Healthcare omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Fass-text

Fass-text saknas.