FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Accupro® Comp

Pfizer

Filmdragerad tablett 20/12,5 mg
(Tillhandahålls ej) (rosa, triangulär, skårad, 9,7×9,5 mm)

ACE-hämmare och diuretikum

Aktiva substanser (i bokstavsordning):
ATC-kod: C09BA06
Läkemedel från Pfizer omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Vad innebär restanmält läkemedel?
Information om restanmält läkemedel
Samtliga förpackningar av Accupro® Comp Filmdragerad tablett 20/12,5 mg är restanmälda hos Läkemedelsverket. Kontrollera lagerstatus för att se om ditt apotek har läkemedlet i lager.

Kontakta ditt apotek eller din läkare om du har frågor.

Visa tillgänglig information från Läkemedelsverket

Blister 100 tablett(er) (vnr 569798)
Företaget slutar tillhandahålla detta läkemedel. Läkemedlet förväntas inte vara tillgängligt inom överskådlig framtid.
Utbytbara läkemedel:
För närvarande tillhandahålls inga utbytbara läkemedel.
Utbytbara läkemedel med jämförbara förpackningar enligt TLV:
För närvarande tillhandahålls inga jämförbara förpackningar.
Startdatum: 2022-03-14
Prognos för slutdatum: Kontakta företaget
  • Vad är miljöinformation?

Miljöinformation

Miljöpåverkan

Hydroklortiazid

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av hydroklortiazid kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att hydroklortiazid är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Det kan inte uteslutas att hydroklortiazid kan bioackumuleras, då data saknas.


Kinapril

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av kinapril kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att kinapril är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Det kan inte uteslutas att kinapril kan bioackumuleras, då data saknas.