Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Peditrace®

Fresenius Kabi

Koncentrat till infusionsvätska, lösning
(klar, färglös vätska)

För tillsats av spårelement till infusionsvätska för barn

ATC-kod: B05XA31
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Fresenius Kabi omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2009-05-13

Indikationer

För att täcka basala behov av spårelement för nyfödda och barn som får total intravenös nutrition.

Kontraindikationer

Wilsons sjukdom.

Dosering

Skall spädas, se Hantering, hållbarhet och förvaring. 1 ml PEDITRACE/kg kroppsvikt och dag ges till spädbarn och barn som väger upp till 15 kg. Till barn som väger 15 kg eller mer tillgodoser en daglig dos av 15 ml PEDITRACE det basala behovet av spårelement. Infusionstiden bör vara minst 8 timmar.

Varningar och försiktighet

PEDITRACE skall användas med försiktighet vid tillstånd då utsöndringen i gallan är nedsatt och/eller vid njurinsufficiens. P­EDITRACE bör också användas med försiktighet till patienter med biokemiskt eller kliniskt påvisad leverdysfunktion (särskilt kolestas). Spårelementnivåer i plasma måste följas hos patienter med kolestatisk leversjukdom och njur­insufficiens. Om behandlingen pågår längre tid än 4 veckor krävs att mangan­nivåerna kontrolleras. Vid intravenös nutrition under längre tid (månad) bör även plasmanivåer av spårelement följas.

Farmakodynamik

PEDITRACE är en blandning av spårelement i mängder som normalt absorberas via oral diet och förväntas inte ha någon farmakodynamisk effekt förutom att upprätthålla eller fylla på näringsstatus. Järn ingår ej.

Farmakokinetik

Koppar och mangan utsöndras normalt med gallan medan s­elen och zink (speciellt för patienter som får intravenös näringstillförsel) till största delen utsöndras med urinen.

Innehåll

1 ml koncentrat till infusionsvätska innehåller: Zinkklorid 521 μg, kopparklorid (2 H2O) 53,7 μg, manganklorid (4 H2O) 3,60 μg, natriumselenit 4,38 μg, natriumfluorid 126 μg, kaliumjodid 1,31 μg, saltsyra, vatten för injektionsvätskor.


De aktiva ingredienserna i 1 ml Peditrace motsvarar:

Zink

250 mikrogram

3,82 μmol

Koppar

20 mikrogram

0,315μmol

Mangan

1 mikrogram

18,2 nmol

Selen

2 mikrogram

25,3 nmol

Fluor

57 mikrogram

3,00 μmol

Jod

1 mikrogram

7,88 nmol

Osmolalitet:38 mosmol/kg vatten

 

pH: 2,0

  

Blandbarhet

PEDITRACE får endast tillsättas eller blandas med andra läke­medel för vilka blandbarhet har dokumenterats, se Hantering, hållbarhet och förvaring.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Kaliumjodid

Miljörisk: Användning av elektrolyter bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Kopparkloriddihydrat

Miljörisk: Användning av elektrolyter bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Mangankloridtetrahydrat

Miljörisk: Användning av elektrolyter bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Miljöinformationen för natriumselenit, vattenfri är framtagen av företaget Laboratoire Aguettant för Junyelt, Nutryelt, Selanti

Miljörisk: Användning av elektrolyter bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.


Zinkklorid

Miljörisk: Användning av elektrolyter bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Tillsatser skall utföras aseptiskt. Upp till 6 ml PEDITRACE kan sättas till 100 ml VAMINOLAC, VAMIN 14 G N/L ELEKTROLYTFRI eller glukoslösning 50-500 mg/ml. Data för tillsats till blandningar i ftalatfri plastpåse och för tillsats till TPN-lösningar finns tillgängliga från tillverkaren på förfrågan. Om tillsats till infusionsvätska görs på avdelning bör infusionen, med tanke på kontaminationsrisken, användas omedelbart. Innehållet i bruten flaska skall kasseras och får inte sparas till ett senare tillfälle. Görs tillsats med strikt aseptisk teknik i miljöbänk på apotek skall blandningen användas inom 96 timmar. Denna blandning skall förvaras i 2-8°C och infunderas inom 24 timmar efter det att den tagits ut ur kylförvaring. Förvaras vid högst 25°C. Får ej frysas.

Förpackningsinformation

Koncentrat till infusionsvätska, lösning (klar, färglös vätska)
10 x 10 milliliter injektionsflaska, 556:69, F

Hitta direkt i texten
Av