Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Mifegyne

Nordic Drugs

Tablett 200 mg
(ljusgula, cylindriska, bikonvexa tabletter.)

Progesteronhämmare

Aktiv substans:
ATC-kod: G03XB01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Nordic Drugs omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är miljöinformation?

Miljöinformation

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Mifepriston

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av mifepriston kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att mifepriston är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Mifepriston har hög potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Environmental Risk Classification

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömning av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), bedöms det vara osannolikt att användningen av mifepriston medför en miljörisk då den förväntade koncentrationen i miljön (PEC) är mindre än tröskelvärdet 0,01 μg/L.


Predicted Enviromental Concentration (PEC):

PEC is calculated according to the following formula:

PEC (µg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1,5*10-6*A(100–R)

PEC = 0,0012µg/L


A = 8,0916 kg (total sold amount API in Sweden year 2013, data from IMS Health)

R = 0 % (removal rate, = 0 if no data is available)

P = 9*106 (number of inhabitants in Sweden)

V = 200 L/day (volume of wastewater per capita and day)

D = 10 (factor for dilution of wastewater by surface water flow, ECHA default)


An evironmental risk classification based on PEC/PNEC ration can not be performed since a valid PNEC cannot be calculated.


Bioaccumulation

Bioconcentration Factor BCF:

2579,45 (ChemSpider, 2014)

2800 (PubChem, 2014)


Justification of chosen bioaccumulation phrase: Since BCF > 500, the substance has high potential for bioaccumulation.