FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Dipentum

Pharmanovia

Kapsel, hård 250 mg
(beige gelatinkapsel fylld med gult pulver, märkt "DIPENTUM 250 mg")

Medel vid ulcerös kolit

Aktiv substans:
ATC-kod: A07EC03
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Pharmanovia omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Vad innebär restanmält läkemedel?
Information om restanmält läkemedel
För (Dipentum Kapsel, hård 250 mg) finns information om restanmälan hos Läkemedelsverket. Dispens är beviljad. Kontrollera lagerstatus för att se om ditt apotek har läkemedlet i lager.

Kontakta ditt apotek eller din läkare om du har frågor.

Visa tillgänglig information från Läkemedelsverket

Burk 100 styck (vnr 569851)
Dispens beviljad
för försäljning av utländsk förpackning avsedd för den nederländska marknaden. Dispensen gäller längst till och med 2021-05-31.
Inga utbytbara läkemedel.
Alternativt läkemedel inom annan ATC-grupp:
Om behovet inte kan tillgodoses av läkemedel godkända i Sverige finns möjlighet att ansöka om licens för läkemedel godkänt i annat land. Förskrivare rekommenderas att vända sig till ett apotek för att få information om tillgänglighet. Mer information.
Startdatum: 2020-10-07
Prognos för slutdatum: Kontakta företaget
  • Vad är miljöinformation?

Miljöinformation

Miljöpåverkan

Olsalazin

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av olsalazin kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att olsalazin är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Olsalazin har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

The total actual API sales (active moiety) in 2007 amounted to 567.445 kg (1).

This gives an estimated predicted environmental concentration (PEC) of 86 μg/L. This assumes zero removal (due to loss by adsorption to sludge particles, by votalization, hydrolysis or biodegradation).

Eco-toxicity data is available as follows (2):
Fish – 96 hr – LC50 = 2332.218 mg/L
Daphnid – 48 hr – LC50 = 501.105 mg/L
Green Algae – 96 hr – EC50 = 15777.898 mg/L

The most sensitive LC50 endpoint is 501.105 (Daphnia). Using an assessment factor of 1000 the estimated PNEC value is:
PNEC = 501.105/1000 mg/L = 501.105 µg/L

PEC/PNEC = 86/501.105 = 0.17


Estimated log Kow = 0.88

References:

  1. Data from Läkemedelsstatistik AB, LSAB

  2. USEPA ECOSAR (Risk Assessment Database) Document