Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Vissa förpackningar receptfria

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Livostin

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
McNeil

Nässpray, suspension 50 mikrog/dos
(vit, homogen suspension)

Selektiv H1-antagonist för lokal behandling av allergisk rinit

Aktiv substans:
ATC-kod: R01AC02
Läkemedel från McNeil omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Vad är miljöinformation?

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Levokabastin

Miljörisk: Användning av levokabastin har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.
Nedbrytning: Levokabastin är potentiellt persistent.
Bioackumulering: Levokabastin har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

1. PREDICTED ENVIRONMENTAL CONCENTRATION (PEC):

The Predicted Environmental Concentration is calculated using the following formula:

PEC (µg/L) = A x 109 x (100 – R) / 365 x P x V x D x 100

Where:

A (kg/year)

=

total actual API sales (API) in Sweden for the most recent year (obtained
from LIF

3.2561 kg (total sold amount API in Sweden in 2015, data from IMS Health) {8}

R (%)

=

removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation)

 

=

0% (worst-case scenario: no removal)

P

=

number of inhabitants in Sweden (9 x 106)

V (L/day)

=

volume of waste water per capita and day

 

=

200 (ECHA default) {9}

D

=

factor for dilution of waste water by surface water flow

 

=

10 (ECHA default) {9}

PEC (µg/L)

=

0.0005 µg/L


2. PREDICTED NO EFFECT CONCENTRATION (PNEC):

2.1. Ecotoxicological studies

Algae (Selenastrum capricornutum) (FDA 4.01) {1}:

10 mg/L < EC50 10 days <100 mg/L


Algae (Microcystis aeruginosa) (FDA 4.01) {2}:

32 mg/L < EC50 10 days <100 mg/L


Crustacean (Daphnia magna) (FDA 4.08) {3}:

Acute toxicity / EC50 48 h >1000 mg/L


Fish (Lepomis macrochirus) (FDA 4.11) {4}:

Acute toxicity / LC50 96 h > 1000 mg/L


Other ecotoxicity data

Activated sludge respiration inhibition test (FDA 4.02) {5}:

EC50≥ 1000 mg/


2.2. Calculation of Predicted No Effect Concentration (PNEC)

PNEC (µg/l) = lowest EC50/1000, where 1000 is the assessment factor used. EC50 for the green alga Selenastrum capricornutum 10 mg/L has been used for this calculation since it is the most sensitive of the four tested species.


PNEC = 10 mg/L/1000 = 10 µg/L


2.3. Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

PEC/PNEC = 0.0005 µg/L / 10 µg/L = 0.00005, i.e. PEC/PNEC ≤ 0.1

Use of levocabastine has been considered to result in insignificant environmental risk.


3. DEGRADATION

The ready biodegradability of levocabastine HCl was investigated in a CO2-evolution test according to FDA-guideline 3.11. {6}

Levocabastine hydrochloride is not readily biodegradable in a CO2-evolution test.

The substance is potentially persistent.


4. BIOACCUMULATION

Partition coefficient {7}

Method unknown.

log Pow (pH 8) = 1.75

As log Pow < 4, levocabastine has low potential for bioaccumulation.


5. REFERENCES

 1. Van Ginneken I.; The effect of levocabastine hydrochloride on the growth of the unicellular green algae Selenastrum capricornutum; Janssen Study No. AASc/0020; August 31, 1993.

 2. Van Ginneken I.; The effect of levocabastine hydrochloride on the growth of the unicellular blue-green algae Microcystis aeruginosa; Janssen Study No. AAMa/0004; January 14, 1994.

 3. Van Ginneken I.; The acute toxicity of levocabastine hydrochloride in the water-flea daphnia magna; Janssen Study No. ADK6/0032; September 8, 1993.

 4. Van Ginneken I.; The acute toxicity of levocabastine hydrochloride in the bluegill sunfish Lepomis macrochirus; Janssen Study No. AFLm/0008; September 2, 1993.

 5. Van der Flaas M.; Toxicity of levocabastine hydrochloride to soil micro-oganisms; Janssen Study No. AGR53; December 23, 1993.

 6. Van Ginneken I.; The biodegradability of levocabastine hydrochloride – CO2 evolution test; Janssen Study No. BDAS/0050; November 24, 1993

 7. Stokbroekx S.; R050547: Physico-chemical Characteristics; Janssen Research Foundation PC-CHAR 90-69; September 17, 1990.

 8. IMS Health – 2015

 9. ECHA, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment.
  http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment