FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Fluorouracil Mayne

Hospira Nordic AB

Injektionsvätska, lösning 50 mg/ml
Avregistreringsdatum: 2008-01-31 (Tillhandahålls ej)

Aktiv substans:
ATC-kod: L01BC02
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Produktresumé

Produktresumé saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.