Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Sabrilex®

Sanofi AB

Filmdragerad tablett 500 mg
(vita, ovala, bikonvexa med skåra, märkta SABRILEX på ena sidan, 9×17 mm)

Antiepileptikum

Aktiv substans:
ATC-kod: N03AG04
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Sanofi AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är miljöinformation?

Miljöinformation

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Vigabatrin

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av vigabatrin kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att vigabatrin är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Vigabatrin har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Environmental Risk Classification

Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

PEC (µg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A*(100-R)


PEC = 0.022 µg/L


Where:

A =148.1135 kg (total sold amount API in Sweden year 2016, data from QuintilesIMS)

R = 0% removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation)

P = number of inhabitants in Sweden = 9*106

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (Ref I)

D = factor of dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (Ref I)


Predicted No Effect Concentration (PNEC)

No ecotoxicological study results are available.


Environmental Risk Classification (PEC/PNEC ratio)

A PEC/PNEC ratio cannot be calculated due to lack of data, thus justifying the phrase: "Risk of environmental impact of vigabatrin cannot be excluded, since no ecotoxicity data are available"


Degradation

No degradation data is available, hence justifying the degradation phrase: "The potential for persistence of vigabatrin cannot be excluded, due to lack of data".


Bioaccumulation

Partition coefficient

Log Kow = -2.16 at pH 7 (OECD 107) (Ref II)

Justification of chosen bioaccumulation phrase:

Since log Kow < 4 at pH 7, vigabatrin has low potential for bioaccumulation.


Excretion (metabolism)

The substance is excreted as 80% as the parent compound (Ref III).

The pharmacological activity of the metabolites is not known.


References

  1. ECHA, European Chemicals Agency, 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment. https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment

  2. Henczi, M., Nagy, J., Weaver, D.F., 1995. Determination of Octanol-water Partition Coefficients by an HPLC method for Anticonvulsant Structure-activity studies. Journal of Pharmacy and Pharmacology. 47, 345-347.

  3. Davies, J. A. xPharm: The Comprehensive Pharmacology Reference, 2007. Vigabatrin. p1-4