Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Aurorix®

Meda

Filmdragerad tablett 150 mg
(14,7×7,7 mm, ljusgul, oval, bikonvex, med brytskåra, märkta 150)

Antidepressivum, MAO-hämmare

Aktiv substans:
ATC-kod: N06AG02
Läkemedel från Meda omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är miljöinformation?

Miljöinformation

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Moklobemid

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av moklobemid kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att moklobemid är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Moklobemid har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation


Environmental Risk Classification


Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

PEC(μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A(100-R)


PEC = 0,014 μg/L


Where:

A = 95,7580 kg (total amount API of moclobemide in Sweden year 2017, data from IQVIA) (Ref. 1)

R = removal rate = 0% (no data available)

P = number of inhabitants in Sweden = 9*106

V (L/day) = volume of waste water per capita and day = 200 (ECHA default) (Ref. 2)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (Ref. 2)


Ecotoxicological studies

No ecotoxicological data available.


Degradation

No degradation data available.


Bioaccumulation

Estimated Log Pow values of 1,56 (ALOGPS) and 1,45 (ChemAxon) (Ref. 3) indicates that moclobemide has low potential for bioaccumulation.


Log Pow < 4 which justifies use of the phrase “Moclobemide has low potential for bioaccumulation”.


Excretion (metabolism)

Less than 1% of given dose of moclobemide is found in unhanged form in the urine. (Ref. 4)


References:

  1. Data from IQVIA ”Consumption assessment in kg for input to environmental classification - updated 2018 (data 2017)”.

  2. ECHA, European Chemicals Agency. Guidance on information requirements and chemical safety assessment. Ver 2.1, 2011.

  3. DrugBank, Drug and Drug Target Database, www.drugbank.ca

  4. SPC (Summary of Product Characteristics) for Aurorix, 2014-08-19, www.fass.se