Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Eprex®

Janssen

Injektionsvätska, lösning 10000 IE/ml
Avregistreringsdatum: 2011-01-31 (Tillhandahålls ej) (färglös)

Rekombinant humant erytropoietin

Aktiv substans:
ATC-kod: B03XA01
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Miljöinformation

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Epoetin alfa

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Det kan inte uteslutas att kan bioackumuleras, då data saknas.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation


1. PREDICTED ENVIROMENTAL CONCENTRATION (PEC):

The Predicted Environmental Concentration is calculated according to the following formula:


PEC (µg/L) = A x 109 x (100 - R) / 365 x P x V x D x 100


Where:

A (kg/year)

=

0.0012816216 kg (total sold amount API in the sales data for Janssen (January 2016 until 30 September 2017)

R (%)

=

removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation)


=

0% (worst-case scenario: no removal)

P

=

number of inhabitants in Sweden (9 x 106)

V (L/day)

=

volume of waste water per capita and day


=

200 (ECHA default) [1]

D

=

factor for dilution of waste water by surface water flow


=

10 (ECHA default) [1]

PEC (µg/L)

=

0.000000195072 µg/L

Ecotoxicological studies:

No ecotoxicological studies available. Therefore, PNEC can’t be calculated.


Conclusion:

Risk of environmental impact of Epoetin alfa cannot be excluded, since there is not sufficient ecotoxicity data available.


Degradation:

No data on degradation available.


Conclusion:

The potential for persistence of Epoetin alfa cannot be excluded, due to lack of data.


Bioaccumulation:

Bioconcentration factor (BCF) [2]:

Estimated values:

  • 1.0 (pH 5.5)

  • 4.97 (pH 7.4)

Method: unkown

Predicted data is generated using the ACD/Labs Percepta Platform - PhysChem Module


Partitioning coefficient [2]:

Estimated values:

  • Log D: -0.23 (pH 5.5)

  • Log D: 1.30 (pH7.4)

Method: prediction module

Predicted data is generated using the ACD/Labs Percepta Platform - PhysChem Module


Conclusion:

Epoetin alfa has low potential for bioaccumulation.


REFERENCES

  1. ECHA, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment. http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_en.htm

  2. Chemspider; CAS number 113427-24-0; ChemSpider ID 52563936

    http://www.chemspider.com/Chemical-Structure.52563936.html?rid=771eb047-0f9e-47ac-b74b-c713d309cf9f