FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Diflucan®

Pfizer

Kapsel, hård 150 mg
(turkosblå, 19,0x6,3 mm, märkta FLU-150 och Pfizer-symbol)

Antimykotikum för systemiskt bruk

Aktiv substans:
ATC-kod: J02AC01
Läkemedel från Pfizer omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är miljöinformation?

Miljöinformation

Miljöpåverkan

Flukonazol

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av flukonazol kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att flukonazol är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Det kan inte uteslutas att flukonazol kan bioackumuleras, då data saknas.