Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Vissa förpackningar receptfria

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Mildison Lipid

ReceptstatusFörmånsstatus
LEO Pharma

Kräm 1 %
(vit)

Mild glukokortikoid (grupp I)

Aktiv substans:
ATC-kod: D07AA02
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen
  • Vad är en FASS-text?
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2017-04-30

Indikationer

Akuta och kroniska eksem av olika genes.

Kontraindikationer

överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller mot något hjälpämne. Vid infektioner förorsakade av bakterier, patogena svampar eller parasiter skall lokala glukokortikoider användas endast om samtidig kausal terapi ges.

Dosering

Appliceras tunt två gånger om dagen. Efter den första förbättringen kan doseringen minskas till 1 gång om dagen eller 2-3 gånger i veckan och alterneras med annan mjukgörande terapi.

Varningar och försiktighet

Undvik kontakt med konjunktivan.


Vid långtidsbehandling av svåra eksem på stora kroppsytor på små barn bör risken för systemeffekt beaktas.


Mildison Lipid innehåller cetostearylalkohol som kan ge lokal hudreaktion (t ex kontakteksem) och propylparahydroxibensoat som kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).

Interaktioner

Inga kända

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Inga kända risker vid användning under graviditet.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  II.

Hydrokortison passerar över i modersmjölken men risk för påverkan på barnet synes osannolik med terapeutiska doser.

Trafik

Ej relevant

Biverkningar

Mindre vanliga

≥1/1000, <1/100

Sällsynta

≥1/10 000, <1/1000

Mycket sällsynta

<1/10 000

Hud och subkutan vävnad

Hudirritation, kontaktdermatit

Atrofi (ofta irreversibel med förtunning av epidermis), telangiektasi, purpurea, striae, pustulös akne, perioral dermatit, rebound-effekt, pigmentförändringar, dermatit och eksem.

 

Endokrina systemet

  

Binjurebarkshämning

Överdosering

-

Farmakodynamik

Mildison Lipid kräm har en inflammationshämmande och klådstillande effekt.

Efter applikation ligger hydrokortison som ett depot i epidermis, huvudsakligen i stratum corneum. Penetrationsdjupet ökas vid ocklusion.

Krämbasen i Mildison Lipid kräm är en olja i vatten emulsion med hög koncentration fett.

Farmakokinetik

-

Prekliniska uppgifter

-

Innehåll

1 g kräm innehåller:

Hydrokortison 10 mg

Hjälpämnen: Cetostearylalkohol, makrogol 25 cetostearyleter, lättflytande paraffin, vitt vaselin, propylparahydroxibensoat (E216), bensylalkohol, vattenfritt natriumcitrat, vattenfri citronsyra, renat vatten.

Blandbarhet

Ej relevant.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Inga särskilda anvisningar

Förvaras vid högst 25°C.

Förpackningsinformation

Kräm 1 % vit
15 gram tub, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
30 gram tub, receptfri, 55:89, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska, tandläkare
100 gram tub, 99:14, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska, tandläkare

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av