Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Zoladex®

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
AstraZeneca

Implantat i förfylld spruta 3,6 mg
(vit till krämfärgad stav, 12×1 mm)

Gonadotropinfrisättande hormonanaloger

Aktiv substans:
ATC-kod: L02AE03
Läkemedel från AstraZeneca omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är miljöinformation?

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Goserelin

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

PEC = 0.000021 µg/L


Environmental Risk Classification

Predicted Environmental Concentration (PEC)


The PEC is based on following data:


PEC (µg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100)

PEC (µg/L) = 1.5*10-6*A*(100-R)


A (kg/year) = total sold amount API in Sweden year 2014, data from IMS Health. 

R (%) = removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization,

hydrolysis or biodegradation) = 0 if no data is available.

P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (Ref.2)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (Ref.2)

(Note: The factor 109 converts the quantity used from kg to μg).


A = 0.14 kg.

R = 0


PEC = 1.5 * 10-6 *0.14* (100-0) = 0.000021 μg/L


Ecotoxicity data


The use of amino acids/peptides/proteins has been considered to result in insignificant environmental impact.


Användning av aminosyror/peptider/proteiner bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Environmental Fate Data


Endpoint

Method

Test Substance Concentration

Time

Result

Ref

COD

OECD 301F

-

-

1.3 gO2/g

3

Percentage Biodegradation

50 mg/L

28 d

92 % BOD/COD

100 mg/L

72 % BOD/COD

Percentage Carbon Removal

50 mg/L

90 %

100 mg/L

85 %

Percentage Compound Removal

50 mg/L

100 %

100 mg/L

100 %

Percentage Anaerobic Biodegradation

ISO/CD11734

100 mg/L

56 d

33 % (Total Carbon removed by gas production or dissolved organic carbon)

4

Percentage Compound Removal (Anaerobic)

100 mg/L

100 %

Biodegradation

Goserelin acetate is a peptide, that the OECD 301F (Ref 3) confirms that goserelin acetate is readily biodegradable, i.e. is completely mineralised, in a sewage treatment plant. Therefore, goserelin acetate is not likely to enter the environment and is not predicted to present a significant risk for the environment. These findings are consistent with what would be expected for peptides, which are exempt from having to undertake an Environmental Risk Assessment under European Medicines Agency requirements (Ref.1).


Physical Chemistry Data

Endpoint

Method

Test Conditions

Result

Ref

Solubility Water

Not specified

Not specified

Soluble

5

Dissociation Constant

pKa = 6.2

References

  1. Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP). Guideline on the environmental risk assessment of medicinal products for human use. EMA/CHMP/SWP/4447. June 2006.


  2. [ECHA] European Chemicals Agency. February 2016. Guidance on Information Requirements and Chemical Safety Assessment. Chapter R.16: Environmental exposure assessment (version 3.0)

    http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/information_requirements_r16_en.pdf


  3. Zoladex: Determination of Ready Biodegradability by OECD Test Guideline 301F. Brixham Environmental Laboratory, AstraZeneca, UK. Report BLS1737. October 1994.


  4. Zoladex: Determination of Anaerobic Biodegradability. Brixham Environmental Laboratory, AstraZeneca, UK. Report BLS1738. October 1994.


  5. Goserelin Acetate: General Properties. AstraZeneca Report S.1.3. May 2006.

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av