Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Zoladex®

AstraZeneca

Implantat i förfylld spruta 3,6 mg
(vit till krämfärgad stav, 12×1 mm)

Gonadotropinfrisättande hormonanaloger

Aktiv substans:
ATC-kod: L02AE03
Läkemedel från AstraZeneca omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är miljöinformation?

Miljöinformation

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Goserelin

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Goserelin is a peptide and as such is considered to result in insignificant environmental impact. According to the EU EMA guideline for Environmental Risk Assessment of pharmaceuticals vitamins, electrolytes, amino acids, peptides, proteins, carbohydrates and lipids are exempted because they are unlikely to result in significant risk to the environment (Ref. 1).


The available environmental information confirms that goserelin is readily biodegradable, i.e. is completely mineralised, in a sewage treatment plant. Therefore, goserelin is not likely to enter the environment and is consequently not predicted to present a significant risk for the environment (Ref. 2 and 3).


This justifies the phrase:


“The use of amino peptides has been considered to result in insignificant environmental impact. “


In Swedish: ”Användning av peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.” 


References

  1. Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP); Guideline on the Environmental Risk Assessment of Medicinal Products for Human Use. 1 June 2006, Ref EMEA/CPMP/SWP/4447/00.


  2. Zoladex: Determination of Ready Biodegradability by OECD Test Guideline 301F. Brixham Environmental Laboratory, Astrazeneca, UK. Report BLS1737. October 1994.


  3. Zoladex: Determination of Anaerobic Biodegradability. Brixham Environmental Laboratory, Astrazeneca, UK. Report BLS1738. October 1994.