FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Subcuvia

Shire Sweden AB

Injektionsvätska, lösning 160 mg/ml
Avregistreringsdatum: 2019-10-31 (Tillhandahålls ej)

ATC-kod: J06BA01
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Fass-text

Fass-text saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.