Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Locoid Lipid

LEO Pharma

Kräm 0,1 %
(vit)

Medelstark glukokortikoid (Grupp II)

Aktiv substans:
ATC-kod: D07AB02
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från LEO Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

Texten nedan gäller för:
Locoid® kräm 0,1 %; kutan lösning 0,1 %; salva 0,1 %;

Locoid Crelo kutan emulsion 0,1 %;

Locoid Lipid kräm 0,1 %

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2018-11-23.

Indikationer

Akuta och kroniska eksem av varierande genes. Psoriasis i lindriga former och på känsliga hudpartier. För kutan lösning även extern otit.

Kontraindikationer

Vid infektioner förorsakade av bakterier, patogena svampar eller parasiter skall lokala glukokortikoider användas endast om samtidig kausal terapi ges. Acne rosacea och perioral dermatit.


Locoid kutan lösning: även trumhinneperforation.

Locoid kräm/Locoid Crelo/Locoid Lipid kräm: även parabenöverkänslighet.

Locoid Crelo/Locoid kräm: även överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller mot något hjälpämne.

Dosering

Liten mängd Locoid/Locoid Crelo/Locoid Lipid appliceras som ett jämnt, tunt lager på affekterade hudpartier 1-2 gånger dagligen. Behandlingen trappas ner successivt. Lätt massage underlättar penetrationen i huden.


Extern otit: Hörselgången bör rengöras först. Därefter administreras 3-5 droppar av Locoid kutan lösning 3 gånger per dygn. Efter några dagar minskas dosen till 2-3 droppar 1 gång dagligen. Om ej förbättring inträtt inom 10-14 dagar bör öronspecialist anlitas.


Användning av olika läkemedelsformer:

  • Locoid kräm: vätskande hudsjukdomar

  • Locoid salva: torra, fjällande hudsjukdomar

  • Locoid Lipidkräm: torra fjällande hudsjukdomar

  • Locoid kutan lösning: hudsjukdomar i hårbevuxna regioner

  • Locoid Crelo kutan emulsion: vätskande hudsjukdomar samt hudsjukdomar i hårbevuxna regioner.

Varningar och försiktighet

Synrubbning

Synrubbning kan rapporteras vid systemisk och topisk användning av kortikosteroider. Om en patient inkommer med symtom såsom dimsyn eller andra synrubbningar bör man överväga att remittera patienten till en oftalmolog för utredning av möjliga orsaker. Dessa kan innefatta katarakt, glaukom eller sällsynta sjukdomar, såsom central serös korioretinopati (CSCR), som har rapporterats efter användning av systemiska och topiska kortikosteroider.


Vid behandling av barn. Ocklusionsbehandling bör undvikas vid infekterade eksem. Undvik kontakt med konjunktivan. Axiller, ljumskar och andra intertriginösa områden samt ögonregionen bör ej behandlas annat än kortvarigt med starka glukokortikoider. Glukokortikoider kan maskera, aktivera och förvärra en hudinfektion.


Locoid kräm innehåller cetostearylalkohol som kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem) samt propylparahydroxibensoat (E216) och butylparahydroxibensoat som kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).


Locoid Crelo innehåller cetostearylalkohol som kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem), butylhydroxitoluen som kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem) eller vara irriterande för ögon och slemhinnor, samt propylparahydroxibensoat och butylparahydroxibensoat som kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).


Locoid Lipid innehåller cetostearylalkohol som kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem) och propylparahydroxibensoat (E216) som kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).
Detta läkemedel innehåller också 5 mg bensylalkohol per gram kräm som kan ge allergiska reaktioner och mild lokal irritation.


Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  C.

I djurförsök har kortikosteroider visat sig kunna ge upphov till missbildningar av olika slag (gomspaltor, skelettmissbildningar) men dessa djurexperimentella resultat förefaller inte ha relevans för människa.

Efter peroral långtidsbehandling har hos människa och djur konstaterats reducerad placenta- och födelsevikt.

Dessutom föreligger vid långtidsbehandling risk för binjurebarksuppression hos det nyfödda barnet. Under graviditet bör därför med beaktande av ovanstående, vid behandling av större kroppsytor under längre tid i första hand lågpotenta steroider förskrivas.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Uppgift saknas om hydrokortisonbutyrat passerar över i modersmjölk.

Trafik

Ej relevant.

Biverkningar

Mindre vanliga

(1/100-1/1000)

Hud och subkutan vävnad: Sekundärinfektion, papulös rosacealiknande dermatit (ansiktshud), sensibilisering (konstituentia).

Sällsynta (<1/1000)

Endokrina systemet: Binjurebarkshämning.

Hud och subkutan vävnad: Atrofi (ofta irreversibel med förtunning av epidermis), telangiektasi, striae, pustulös akne, perioral dermatit, reboundeffekt, hypertrikos, kapillärskörhet (ekkymoser), sensibilisering (steroid), hypopigmentering, hyperpigmentering, dermatit och eksem inklusive kontaktdermatit.

Ingen känd frekvens

(kan inte beräknas från

tillgängliga data)

Ögon: Dimsyn*


*se avsnitt varningar och försiktighet.


Ökad risk för systemeffekter och lokala biverkningar föreligger vid frekvent dosering, vid behandling av stora ytor eller lång tid liksom vid behandling av intertriginösa områden eller med ocklusionsförband.


Överdosering

-

Farmakodynamik

Locoid innehåller den syntetiska halogenfria kortikosteroiden hydrokortison-17-alfa-butyrat, en 17-alfa-ester av smörsyra och naturligt förekommande hydrokortison.

Kliniska försök har visat att den antiinflammatoriska, antipruritiska, antiallergiska och mitoshämmande effekten av Locoid är överlägsen hydrokortisonets.


Locoid Lipid kräm 0,1% innehåller kvalitativt samma ämnen som krämen. Den feta krämen innehåller mer paraffin och vaselin och mindre mängd vatten, och lämpar sig för behandling av subakuta och kroniska hudsjukdomar.


Farmakokinetik

-

Prekliniska uppgifter

-

Innehåll

Locoid kräm: 1 g kräm innehåller hydrokortisonbutyrat 1 mg

Cetostearylalkohol, makrogolcetostearyleter, flytande paraffin, vitt vaselin, vattenfri citronsyra, vattenfritt natriumcitrat och renat vatten.

Konserveringsmedel: Propylparahydroxibensoat (E216) och butylparahydroxibensoat.


Locoid Lipid kräm: 1 g kräm innehåller hydrokortisonbutyrat 1 mg.

Cetostearylalkohol, makrogolcetostearyleter, lättflytande paraffin, vitt vaselin, vattenfri citronsyra, vattenfritt natriumcitrat, propylparahydroxibensoat E216, bensylalkohol och renat vatten


Locoid salva: 1 g salva innehåller hydrokortisonbutyrat 1 mg.

Polyetylen, flytande paraffin.


Locoid kutan lösning: 1 g kutan lösning innehåller hydrokortisonbutyrat 1 mg Glycerol 85%, povidon K90, vattenfri citronsyra, vattenfritt natriumcitrat, isopropylalkohol, renat vatten.


Locoid Crelo kutan emulsion: 1 g kutan emulsion innehåller hydrokortisonbutyrat 1 mg.

Cetostearylalkohol, makrogolcetostearyleter, fast paraffin, vitt vaselin, borage olja, butylhydroxitoluen, propylenglykol, vattenfri citronsyra, vattenfritt natriumcitrat, propylparahydroxibensoat, butylparahydroxibensoat och renat vatten.


Hållbarhet, förvaring och hantering

Locoid kräm: Hållbarhet 3 år. Efter att tuben öppnats: 6 månader. Förvaras vid högst 25oC. Förvaras i skydd mot kyla och får ej frysas.


Locoid salva: Hållbarhet 5 år. Efter att tuben öppnats: 6 månader. Förvaras vid högst 25°C.


Locoid Lipid kräm: Hållbarhet 3 år. Efter att tuben öppnats: 6 månader. Förvaras vid högst 25oC. Förvaras i skydd mot kyla och får ej frysas.


Locoid Crelo kutan emulsion: Hållbarhet 2 år. Efter att flaskan öppnats: 8 veckor. Förvaras vid högst 25°C.


Locoid kutan lösning: Hållbarhet 2 år. Efter att flaskan öppnats: 8 veckor. Förvaras vid högst 25oC.


Förpackningsinformation

LOCOID®
Kräm 0,1 % (vit)
50 gram tub, 81:20, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska, tandläkare
100 gram tub, 122:33, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska, tandläkare
30 gram tub, tillhandahålls ej
Kutan lösning 0,1 % (transparent)
100 milliliter flaska, 123:11, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska, tandläkare
30 milliliter flaska, tillhandahålls ej
250 milliliter flaska (fri prissättning), tillhandahålls ej
Salva 0,1 % (transparent)
100 gram tub, 122:33, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska, tandläkare
30 gram tub, tillhandahålls ej

LOCOID CRELO
Kutan emulsion 0,1 % (vit)
100 gram flaska, 125:51, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska, tandläkare
30 gram flaska (fri prissättning), tillhandahålls ej

LOCOID LIPID
Kräm 0,1 % (vit)
100 gram tub, 125:51, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska, tandläkare
30 gram tub, tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av