Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Fortum®

GlaxoSmithKline

Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 2 g
(Vitt till gräddvitt pulver)

Antibakteriella medel för systemiskt bruk, Cefalosporiner, tredje generationen.

ATC-kod: J01DD02
Läkemedel från GlaxoSmithKline omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Vad är restnotering?
Information om restnotering
Fortum® (Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 2 g) är slut hos tillverkaren. Kontrollera lagerstatus för att se om ditt apotek har läkemedlet i lager.
Information från Läkemedelsverket
Inga utbytbara läkemedel. I de fall behovet inte kan tillgodoses av godkända läkemedel finns möjlighet att ansöka om licens för läkemedel godkänt i annat land. Förskrivare rekommenderas att vända sig till ett apotek för att få information om tillgänglighet för sådana produkter. Mer information om licens. Se även: www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/forskrivning/tillstand-for-utlamnande-vid-generell-licens/ceftazidim.
Startdatum: 2019-11-01
Prognos för slutdatum: 2021-03-31
 • Vad är miljöinformation?

Miljöinformation

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Ceftazidim (vattenfritt)

Miljörisk: Användning av ceftazidim har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.
Nedbrytning: Ceftazidim är potentiellt persistent.
Bioackumulering: Ceftazidim har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Environmental Risk Classification


Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

PEC (μg/L) = (A*109*(100-R)/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A(100-R)

PEC = 0.0088 μg/L


Where:

A =58,69 kg (total sold amount API in Sweden year 2016, data from Quintiles IMS).

R = 0% removal rate (conservatively, it has been assumed there is no loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation)

P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (Reference 1)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (Reference 1)


Predicted No Effect Concentration (PNEC)

Ecotoxicological studies

Blue Green Algae (Anabena flos-aquae):

IC50 72h (inhibition of growth rate) = 25 μg/L (OECD 201) (Reference 6)

NOEC = 13 μg/L


Water flea (Daphnia magna):

Acute toxicity

EC50 48 h (immobility) > 106,000 μg/L (OECD 202) (Reference 5)

NOEC = 106,000 μg/L


Rainbow Trout (Oncorhyncus mykiss):

Acute toxicity

LC50 96 h (immobility) > 106,000 μg/L (OECD 203) (Reference 7)

NOEC = 106,000 μg/L


Other ecotoxicity data:

Microorganisms in activated sludge

EC50 3 hours (Inhibition) > 1,030,000 μg/L (OECD 209) (Reference 3)

NOEC = 1,030,00 μg/L


PNEC = 13/10 = 1.30 μg/L


PNEC (μg/L) = NOEC/10, where 10 is the assessment factor recommended for the anti-microbial study effect (NOEC) with cyanobacteria (Reference 9). The NOEC for blue green algae (= 13 µg/L) has been used for this calculation.


Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

PEC/PNEC = 0.0088/1.30 = 0.0068, i.e. PEC/PNEC ≤ 1 which justifies the phrase “Use of ceftazidime has been considered to result in insignificant environmental risk.”


Degradation

Biotic degradation

Ready degradability:

No data

Inherent degradability:

34% primary (parent) degradation in 14 days (OECD 302B) (Reference 4)


Abiotic degradation

Hydrolysis:

No data

Photolysis:

No data


Justification of chosen degradation phrase:

Ceftazidime is not readily biodegradable nor inherently biodegradable. The phrase “Ceftazidime is potentially persistent” is thus chosen.


Bioaccumulation

Partitioning coefficient:

Log Dow = -3.07 at pH 7.4 (TAD 3.02) (Reference 8)


Justification of chosen bioaccumulation phrase:

Since log Dow < 4, the substance has low potential for bioaccumulation.


Excretion (metabolism)

Ceftazidime is not metabolised.


After parenteral administration plasma levels decrease with a half-life of about 2 h. Ceftazidime is excreted unchanged into the urine by glomerular filtration; approximately 80 to 90 % of the dose is recovered in the urine within 24 h. Less than 1 % is excreted via the bile. (Reference 2)


PBT/vPvB assessment

Ceftazidime does not fulfil the criteria for PBT and/or vBvP.


All three properties, i.e. ‘P’, ‘B’ and ‘T’ are required in order to classify a compound as PBT (Reference 1). Ceftazidime does not fulfil the criteria for PBT and/or vBvP based on a log Dow < 4.


Please, also see Safety data sheets on

http://www.msds-gsk.com/ExtMSDSlist.asp.


References

 1. ECHA, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment.

 2. Pharmacokinetic properties: Metabolism and Elimination. Summary of Product Characteristics Fortum (Ceftazidime) 1g Injection. GlaxoSmithKline, September 2012.

 3. Daniel M and Young BE. Ceftizidime hydrochloride: Effect on the Respiration Rate of Activated Sludge. Report No. BL7724/B. Brixham Environmental Laboratories, December 2004.

 4. Daniel M and Young BE. Ceftizidime hydrochloride: Determination of Inherent Biodegradability (Zahn-Wellens Test). Report No. BL7725/B. Brixham Environmental Laboratories, December 2004.

 5. Lillicrap AD. Ceftizidime hydrochloride: Acute Toxicity to Daphnia magna. Report No. BL7722/B. Brixham Environmental Laboratories, December 2004.

 6. Lillicrap AD. Ceftizidime hydrochloride: Toxicity to the blue green alga, Anabaena flos-aquae. Report No. BL7723/B . Brixham Environmental Laboratories, December 2004.

 7. Lillicrap AD. Ceftizidime hydrochloride: Acute Toxicity to Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss. Report No. BL7722/B. Brixham Environmental Laboratories, December 2004.

 8. Material Safety Data Sheet for Fortaz (Ceftazidime for Injection). SDS number 110558. GlaxoSmithKline plc, July 2011.

 9. EMA Q&A for Environmental Risk Assessment

  http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2011/04/WC500105107.pdf