Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Zantac®

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
GlaxoSmithKline

Injektionsvätska, lösning 25 mg/ml
(Glasampull 2 ml)

Syrahämmande medel - H2-antagonist

Aktiv substans:
ATC-kod: A02BA02
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från GlaxoSmithKline omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Vad är miljöinformation?

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Ranitidin

Miljörisk: Användning av ranitidin har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.
Nedbrytning: Ranitidin är potentiellt persistent.
Bioackumulering: Ranitidin har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Environmental Risk Classification

Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

PEC (μg/L) = (A*109*(100-R)/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A(100-R)

PEC = 0.46 μg/L

Where:

A = 3,096.55 kg (total sold amount API in Sweden year 2016, data from Quintiles IMS).

R = 0% removal rate (conservatively, it has been assumed there is no loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation)

P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default)

(Reference 1)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (Reference 1)


Predicted No Effect Concentration (PNEC)

Ecotoxicological studies

Green Algae (Selenastrum caprocornutum):

IC50 96h (growth) > 150,000 μg/L (OECD 201) (Reference 12)

NOEC = 150,000 μg/L


Water flea (Daphnia pulex):

Acute toxicity

EC50 48 h (immobility) = 657,000 μg/L (OECD 202) (Reference 8)

NOEC = 312,000 μg/L


Water flea (Ceriodaphnia dubia):

Chronic toxicity

NOEC 8 days (reproduction) = 32,000 μg/L (USEPA Method 1002) (Reference 15)

NOEC 7 days (reproduction) = 310 μg/L (ISO 22665) (Reference 16)


Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss):

Acute toxicity

EC50 14 days (lethality) > 100,000 μg/L (OECD 204) (Reference 13)

NOEC 14 days = 100,000 μg/L


Freshwater Rotifer, Brachionus calyciflorus:

Acute toxicity

NOEC (reproduction) 48 hrs = 310 µg/L (ISO 20666) (Reference 16)


Other ecotoxicity data:

Microorganisms in activated sludge

EC50 3 hours (Inhibition) > 1,000,000 μg/L (OECD 209) (Reference 7)


PNEC = 310/50 = 6.20 μg/L


PNEC (μg/L) = lowest NOEC/50, where 50 is the assessment factor applied for two long-term NOECs. NOEC for water flea (= 310 ug/L) has been used for this calculation since it is the most sensitive of the two tested species.


Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

PEC/PNEC = 0.46/6.2 = 0.074, i.e. PEC/PNEC ≤ 0.1 which justifies the phrase “Use of ranitidine has been considered to result in insignificant environmental risk.”


Degradation

Biotic degradation

Ready degradability:

<1% degradation in 28 days (OECD 301B) (Reference 9)


Inherent degradability:

2% degradation (DOC removal) in 28 days (OECD 302B) (Reference 14)

43% degradation (primary biodegradation) in 28 days


Soil degradation

3%-10% degradation in 64 days (OECD 304) (Reference 10)


Abiotic degradation

Hydrolysis:

DT50 (pH 7) > 1 year (TAD 3.09) (Reference 6)


Photolysis:

DT50 (pH 7) = 70 mins (TAD 3.10) (Reference 4)

Note: Evidence that two photo degradants, AH20319 and AH18937, are very toxic to aquatic organisms (Reference 16).


Justification of chosen degradation phrase:

Ranitidine is not readily biodegradable nor inherently biodegradable. The phrase “Ranitidine is potentially persistent” is thus chosen.


Bioaccumulation

Partitioning coefficient:

Log Dow = -1.09 at pH 7 (TAD 3.02) (Reference 5)


Justification of chosen bioaccumulation phrase:

Since log Dow < 4, the substance has low potential for bioaccumulation.


Excretion (metabolism)

Ranitidine is not extensively metabolised. The fraction of the dose recovered as metabolites is similar after both oral and i.v. dosing; and includes 6% of the dose in urine as the N-oxide, 2% as the S-oxide, 2% as desmethylranitidine and 1 to 2% as the furoic acid analogue. Plasma concentrations decline bi-exponentially, with a terminal half-life of 2-3 hours. The major route of elimination is renal. After IV administration of 150 mg 3H-ranitidine, 98% of the dose was recovered, including 5% in faeces and 93% in urine, of which 70% was unchanged parent drug. After oral administration of 150 mg 3H-ranitidine, 96% of the dose was recovered, 26% in faeces and 70% in urine of which 35% was unchanged parent drug. Less than 3% of the dose is excreted in bile. (Reference 2, 3)


PBT/vPvB assessment

Ranitidine does not fulfil the criteria for PBT and/or vBvP.

All three properties, i.e. ‘P’, ‘B’ and ‘T’ are required in order to classify a compound as PBT (Reference 1). Ranitidine does not fulfil the criteria for PBT and/or vBvP based on a log Dow < 4.Please, also see Safety data sheets onhttp://www.msds-gsk.com/ExtMSDSlist.asp.


References

 1. ECHA, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment.

 2. Pharmacokinetic properties: Metabolism and Elimination. Summary of Product Characteristics Zantac (Ranitidine) Tablets 150mg. GlaxoSmithKline, March 2014.

 3. Lauritsen K, Larusen LS, & Rask-Madsen J: Clinical pharmacokinetics of drugs used in the treatment of gastrointestinal diseases (part I). Clin Pharm 1990; 19:11-31.

 4. Croudace CP, Stanley RD, Cornish SK. AH19065B: Determination of UV/Visible Adsorption Spectra. Report No. BL4835/B. Brixham Environmental Laboratory, October 1993.

 5. Croudace CP, Stanley RD, Cornish SK. AH19065B: Determination of Octanol-Water Partition Coefficient. Report No. BL4833/B. Brixham Environmental Laboratory, October 1993.

 6. Croudace CP, Stanley RD, Cornish SK. AH19065B: Hydrolysis as a Function of pH. Report No. BL4831/B. Brixham Environmental Laboratory, October 1993.

 7. Croudace CP and DS Morris. AH19065B: Determination of Activated Sludge Respiration Inhibition. Report No. BL4852/B. Brixham Environmental Laboratory, October 1993.

 8. Craig NCD, Croudace CP, Mather JI, Banner AJ. AH19065B: Acute Toxicity to Daphnia magna. Report No. BL4826/B. Brixham Environmental Laboratory, October 1993.

 9. Long KWJ and Roberts GC. AH19065B: Aerobic Biodegradation in Water. Report No. BL4889/B. Brixham Environmental Laboratory, October 1993.

 10. Long KWJ, Roberts GC, Gillings E. AH19065B: Aerobic Biodegradation in Soil. Report No. BL4914/B. Brixham Environmental Laboratory, October 1993.

 11. Croudace CP and Latham M. AH19065B: Determination of Anaerobic Biodegradability. Report No. BL5336/B. Brixham Environmental Laboratory, January 1995.

 12. Croudace C, Smyth DV, Johnson PA. AH19065B: Toxicity to the Green alga Selenastrum capricornutum. Report No. BL5424/B. Brixham Environmental Laboratory, May 1995.

 13. Caunter JE, Croudace CP, Wallace SJ. AH19065B:14 days Acute Toxicty to Rainbow Trout. Report No. BL5480/B. Brixham Environmental Laboratory, July1995.

 14. Shaefer EC and Kendall TZ. Ranitidine hydrochloride: An Evaluation of Inherent Biodegradability Using the Zahn-Wellens/EMPA Test. Report No. 374E-125. Wildlife International Limited, July 2004.

 15. Wetton PM: Ranitidine hydrochloride: Daphnid, Ceriodaphnia Dubia Survival and Reproduction Test. Report No. 1127/0956. Safepharm Laboratories Limited, March 2006.

 16. Isidori M et al. Effects of Ranitidine and its Photoderivatives in the Aquatic Environment. Environmental International, 35 (2009) 821-825.