FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Vamin® 14 g N/l

Fresenius Kabi

Infusionsvätska, lösning
(Tillhandahålls ej) (klar, färglös till svagt gul)

Aminosyror med elektrolyter för intravenös nutrition

ATC-kod: B05BA01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Fresenius Kabi omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Fass-text

Fass-text saknas.