Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Zipzoc Salvstrumpa

Evolan

Salvstrumpa
(vit trikåstrumpa av viskos med vit salva)

Innerförband vid dubbelbandagering

Aktiv substans:
ATC-kod: D09AB01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Evolan omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2018-05-01.

Indikationer

Kronisk venös insufficiens, ulcus cruris, postoperativ bandagering efter t ex varixoperationer.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.
Arteriell insufficiens.

Dosering

Salvstrumpan trädes på underbenet så att området från tåbasen till knävecket täcks. Eventuella veckbildningar slätas ut. Utanpå salvstrumpan anbringas ett lämpligt ytterförband bestående av en komprimerande plåsterbinda/ cohesivbinda. Dubbelbandaget (salvstrumpan + ytterförband) anlägges vanligen en gång per vecka. Användningen avpassas individuellt för patienten.

Varningar och försiktighet

Vid inslag av arteriell insufficiens.

Interaktioner

-

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.


Inga kända risker.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  I.

Inga kända risker.

Trafik

Ej relevant.

Biverkningar


Vanliga (1/10 - 1/100)

Hud: Lokala hudreaktioner, t ex utslag, rodnad, klåda, maceration av sårkanter.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
Webbplats: www.lakemedelsverket.seRapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

-

Farmakodynamik

Zinkoxid har en lugnande/lindrande och skyddande effekt på huden. Salvstrumpan förhindrar direkt kontakt mellan huden och det komprimerande ytterförbandet. Bandaget kan sitta på flera dagar i sträck pga den goda adhesionsförmågan till underbenet.

Farmakokinetik

-

Prekliniska uppgifter

-

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 g salva innehåller:
Zinkoxid 200 mg


Förteckning över hjälpämnen

Flytande paraffin
Vitt vaselin

Blandbarhet

Ej relevant

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

3 år


Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

Salvstrumpa (vit trikåstrumpa av viskos med vit salva)
10 styck påse, receptfri, 491:87, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska

Hitta direkt i texten
Av