Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Allopurinol Takeda

Takeda Pharma

Tablett 100 mg
(Vita, runda med delskåra, 8,0 x 8,0 mm, prägling Nyco)

Medel mot gikt och hyperurikemi

Aktiv substans:
ATC-kod: M04AA01
Läkemedel från Takeda Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är miljöinformation?

Miljöinformation

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Allopurinol

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av allopurinol kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att allopurinol är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Allopurinol har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Environmental Risk Classification


Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

PEC (μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A(100-R)

PEC = 0,79 μg/L

Where:

A = 5263,55 kg (total sold amount API in Sweden year 2018, data from IQVIA).

R = 0% removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation) = 0 if no data is available.

P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (Ref. 1)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (Ref. 1)


Predicted No Effect Concentration (PNEC)

Data not available


Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

Risk of environmental impact of allopurinol cannot be excluded, since there is not sufficient ecotoxicity data available.


Degradation

Data not available


Bioaccumulation

Partitioning coefficient:

The partitioning coefficient was determined in octanol-water or in octanol-0.05 M acetate buffer (pH 5.0) at 22°C. The aqueous phase and octanol were mutually saturated at 20-25°C before use. The compound was dissolved in the aqueous phase and the octanol-water mixture was shaken for 5-30 min to reach a distribution equilibrium. The volumes of each phase were chosen so that the solute concentration in the aqueous phase, before and after distribution, could readily be measured using the reversed-phase HPLC method. Centrifugation was used to separate the two phases.

The partition coefficients (P) were calculated from Eqn. 1:

P=(Ci – CW)/CW x VW/VO

where Ci and CW, represent the solute concentrations in the aqueous phase before and after distribution, respectively; VW represents the volume of the aqueous and VO, the volume of the octanol phase.


Log Pow = -0,55 (Ref. 2)

Since log Pow < 4, the substance has low potential for bioaccumulation.


References

1. ECHA, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment. http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_en.htm

2. Bundgaard H, Falche E; Int J Pharm 23: 223-37 (1985)