Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Pevisone®

Janssen

Kräm 1 mg/g + 10 mg/g
(vit kräm)

Antimykotikum med brett spektrum + medelstark (Grupp II) glukokortikoid

ATC-kod: D01AC20
Läkemedel från Janssen omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är miljöinformation?

Miljöinformation

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Ekonazol

Miljörisk: Användning av ekonazol har bedömts medföra låg risk för miljöpåverkan.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att ekonazol är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Det kan inte uteslutas att ekonazol kan bioackumuleras, då data saknas.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

1. PREDICTED ENVIRONMENTAL CONCENTRATION (PEC):

The Predicted Environmental Concentration is calculated using the following formula:


PEC (µg/L)

=

A x 109 x (100 - R) / 365 x P x V x D x 100

Where:

A (kg/year)

=

301.6933 kg (total sold amount API in the most recent sales data for Sweden (2017) was distributed by IQVIA / LIF in 2018)

R (%)

=

removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation)

 

=

0% (worst-case scenario: no removal)

P

=

number of inhabitants in Sweden (9 x 106)

V (L/day)

=

volume of waste water per capita and day

 

=

200 (ECHA default) [1]

D

=

factor for dilution of waste water by surface water flow

 

=

10 (ECHA default) [1]

PEC (µg/L)

=

0.0459 µg/L

2. PREDICTED NO EFFECT CONCENTRATION (PNEC):

2.1. Ecotoxicological studies


2.1.1 Algae

Growth inhibition test with the green algae Pseudokirchneriella subcapitata (OECD 201) [2]:

ErC50 72 h = 0.17 mg/L

NOECr 72 h = 0.034 mg/L


2.1.2 Crustacean

Acute Toxicity to water fleas Daphnia magna (OECD 202) [3]:

EC50 48 h = 0.26 mg/L

NOEC 48h < 0.053 mg/L (immobilization)


2.1.3 Fish

Acute Toxicity to Zebra fish (Brachydanio rerio) (OECD 203) [4]:

LC50 96 h = 0.23 mg/L

NOEC 96h = 0.16 mg/L (Mortality)


2.2. Calculation of Predicted No Effect Concentration (PNEC)

PNEC (µg/l) = lowest EC50/1000, where 1000 is the assessment factor used.
The EC50 for the green alga Pseudokirchneriella subcapitata has been used, as this was the most sensitive of the three species tested (algae, water flea and fish). No NOEC values were used to derive the PNEC as they were statistically calculated and not experimentally derived.


PNEC = 0.17 mg/L / 1000 = 0.17 µg/L ≈ 0.2 µg/L


2.3. Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

PEC/PNEC = 0.0459 µg/L / 0.2 µg/L = 0.2296, i.e. 0.1 < PEC/PNEC ≤ 1


Conclusion for environmental risk:

Use of econazole and econazole nitrate has been considered to result in low environmental risk.


3. DEGRADATION

No data available.

The potential for persistence of econazole and econazole nitrate cannot be excluded, due to lack of data.


4. BIOACCUMULATION

No data available.

The potential for persistence of econazole and econazole nitrate cannot be excluded, due to lack of data.


5. REFERENCES

  1. ECHA, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment. http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_en.htm

  2. Kirkwood A.; Econazole nitrate - 27-hour toxicity test with freshwater green alga Pseudokirchneriella subcapitata; Smithers Viscient Study No. 13751.6175; Janssen Study No. RMD1125; January 18, 2011.

  3. Sayers L.E.; Econazole nitrate – Acute toxicity to water fleas (Daphnia magna) under static conditions; Smithers Viscient Study No. 13751.6176; Janssen Study No. RMD1126; January 7, 2011.

  4. Sayers L.E.; Econazole nitrate – Acute toxicity to zebra fish (Brachydanio rerio) under static-renewal conditions; Smithers Viscient Study No. 13751.6177; Janssen Study No. RMD1127; April 19, 2011.

Triamcinolonacetonid

Miljörisk: Användning av triamcinolon har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att triamcinolon är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Triamcinolon har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

1. PREDICTED ENVIRONMENTAL CONCENTRATION (PEC):

The Predicted Environmental Concentration is calculated using the following formula:

PEC (µg/L)

=

A x 109 x (100 - R) / 365 x P x V x D x 100

Where:

A (kg/year)

=

8.302885 kg (total sold amount API in the most recent sales data for Sweden (2016) was distributed by QuintilesIMS in summer 2017)

R (%)

=

removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation)

 

=

0% (worst-case scenario: no removal)

P

=

number of inhabitants in Sweden (9 x 106)

V (L/day)

=

volume of waste water per capita and day

 

=

200 (ECHA default) [4]

D

=

factor for dilution of waste water by surface water flow

 

=

10 (ECHA default) [4]

PEC (µg/L)

=

0.001263757 µg/L


2. PREDICTED NO EFFECT CONCENTRATION (PNEC)

2.1. Ecotoxicological studies

Growth inhibition test with green algae Pseudokirchneriella subcapitata (OECD 201) [1]:

EbC50 72 h > 10 mg/L

NOECb ≥ 10 mg/L

ErC50 72 h > 10 mg/L

NOECr 72 h ≥ 10 mg/L


Acute Toxicity to water fleas Daphnia magna (OECD 202) [2]:

EC50 48 h > 10 mg/L (immobilization or lethargy)

NOEC ≥ 10 mg/L (immobilization or lethargy)


Acute Toxicity to Zebra fish (Brachydanio rerio) (OECD 203) [3]:

LC50 96 h > 10 mg/L

NOEC ≥ 10 mg/L


2.2. Calculation of Predicted No Effect Concentration (PNEC)

PNEC (µg/l) = lowest EC50/1000, where 1000 is the assessment factor used.
The EC50 for all three species (algae, water flea and fish) was > 10 mg/L.


PNEC = 10 mg/L / 1000 = 10 µg/L


2.3. Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

PEC/PNEC = 0.001263757 µg/L / 10 µg/L = 0.0001263757, i.e. PEC/PNEC ≤ 0.1


Conclusion for Environmental Risk:

Use of the medicine has been considered to result in insignificant environmental risk.


3. DEGRADATION

3.1. Biotic degradation

No data on degradation available.


Conclusion for degradation:

The potential for persistence cannot be excluded due to lack of data.


4. BIOACCUMULATION

4.1. Partition coefficient octanol/water

The partition coefficient octanol/water is log Dow = 1.16 [5]


Conclusion for bioaccumulation:

Triamcinolone has a low potential to bioaccumulate


5. REFERENCES

  1. O’Brien E., Growth inhibition test with Pseudokirchneriella subcapitata; Smithers Viscient Study No. 1158.001.430; Janssen Study No. RMD1131; January 19, 2011

  2. Biester M.A., Acute Toxicity to water fleas Daphnia magna; Smithers Viscient; Study No. 1158.001.110; Janssen Study No. RMD1132; January 26, 2011

  3. Hasler T., Acute Toxicity to Zebra fish (Brachydanio rerio); Smithers Viscient; Study No. 1158.001.106; Janssen Study No. RMD1133; January 19, 2011

  4. ECHA, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment. http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_en.htm

  5. ChemIDPlusAdvanced,RN:71195-58-9, http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/rn/71195-58-9