Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Minifom®

Avia Pharma

Kapsel, mjuk 200 mg
(rödbruna, ovala, 7×10 mm)

Medel vid ökad gasansamling i mag-tarmkanalen

Aktiv substans:
ATC-kod: A03AX13
Läkemedel från Avia Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresume: 2013-02-01

Indikationer

Symtomatisk behandling av meteorism.

Kontraindikationer

Överkänslighet för dimetikon, kiseldioxid eller för något hjälpämne.

Dosering

Kapslar 200 mg: 1 kapsel 3-4 gånger per dygn.

Kapslarna bör sväljas hela.

Varningar och försiktighet

-

Interaktioner

-

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Graviditet: Inga kända risker vid användning under graviditet.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  I.

Dimetikon passerar ej över i modersmjölk.

Trafik

Ej relevant.

Biverkningar

-

Överdosering

Toxicitet: Låg akut toxicitet, absorberas ej.

Farmakodynamik

Antifoam M (dimetikon, kolloidal kiseldioxid) utövar sin effekt lokalt i mag-tarm-kanalen. Genom att minska ytspänningen hindrar Antifoam M skumbildning och påverkar gasblåsorna så att de brister. Full effekt uppnås efter ett par dygns behandling.

Farmakokinetik

Antifoam M absorberas inte, effekten utövas lokalt i mag-tarmkanalen.

Prekliniska uppgifter

-

Innehåll

1 kapsel 200 mg innehåller:

Antifoam M 200 mg (motsvarande dimetikon 188 mg och kolloidal kiseldioxid till 200 mg)

Hjälpämnen: Järnoxid (E 172), gelatin, glycerol.

Blandbarhet

-

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Miljöinformationen för simetikon är framtagen av företaget McNeil för Imodium Plus, Imodium® Plus, Imogaze

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av dimetikon (Simetikon) kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att dimetikon (Simetikon) är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Det kan inte uteslutas att dimetikon (Simetikon) kan bioackumuleras, då data saknas.


Egenskaper hos läkemedelsformen

Kapslarna packas i burkar av HDPE.

Förpackningsinformation

Kapsel, mjuk 200 mg (rödbruna, ovala, 7×10 mm)
100 styck burk, receptfri, 91:10, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska
250 styck burk, receptfri, 157:41, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska
25 styck burk, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls ej
50 styck burk, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av