Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Gensumycin®

Sanofi AB

Injektionsvätska, lösning 40 mg/ml
(klar till lätt opalescent/färglös till ljusgul)

Antibakteriella aminoglykosider

Aktiv substans:
ATC-kod: J01GB03
Läkemedel från Sanofi AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är miljöinformation?

Miljöinformation

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Gentamicin

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av gentamicin kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Gentamicin är potentiellt persistent.
Bioackumulering: Gentamicin har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

PEC (µg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A*(100-R)


PEC = 0,001 µg/L


Where:

A = 7,8111 kg (total sold amount API in Sweden year 2016, data from QuintilesIMS)

R = 0% removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation)

P = number of inhabitants in Sweden = 9*106

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (Ref I)

D = factor of dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (Ref I)


Predicted No Effect Concentration (PNEC)

The PNEC (μg/L) cannot be calculated due to the absence of ecotoxicity testing results.


Environmental Risk Classification (PEC/PNEC ratio)

There is no data to calculate the PEC/PNEC ration, hence justifying the phrase: "Risk of environmental impact of gentamicin cannot be excluded, since there is no ecotoxicity data available".


Biodegradation

Ready degradability

Gentamicin had degraded by less then 60% during the test period of 28 days (OECD 301) (Ref II) . Thus, the substance is classified as not readily biodegradable.


Justification of chosen degradation phrase:

Gentamicin does not pass the ready degradation test, thus the chosen phrase is "gentamicin is potentially persistent".


Bioaccumulation

Partition coefficient

Log Pow = -1.88 at neutral pH (estimated) (Ref III)


Justification of chosen bioaccumulation phrase:

Since log Pow < 4 at pH 7, gentamicin has low potential for bioaccumulation


Excretion (metabolism)

Gentamicin is not metabolized. It is excreted by glomerular filtration in an active, unchanged form. (Ref IV)


References

  1. ECHA, European Chemicals Agency, 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment. https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment

  2. Alexy R., Kümpel T. and Kümmerer K., 2004, Assessment of degradation of 18 antibiotics in the closed bottle test, Chemosphere, 57, p 505-512.

  3. Hansch C et al. (1995), ChemID+, US National Library of Medicin, National Institutes of Health, http://chem.sis.nlm.nih.gov

  4. WHO/International Programme on Chemical Safety (IPCS); Poisons Information Monograph No. 242, Gentamicin Sulfate (June 1993). Available from, as of Sep 11, 2018: http://www.inchem.org/pages/pims.html