Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Rifadin®

Sanofi AB

Pulver och vätska till infusionsvätska, lösning 600 mg
(En injektionsflaska med rött pulver. En glasampull med klar, färglös vätska.)

Medel mot mykobakterier, medel mot tuberkulos, antibiotika

Aktiv substans:
ATC-kod: J04AB02
Läkemedel från Sanofi AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är miljöinformation?

Miljöinformation

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Rifampicin

Miljörisk: Användning av rifampicin har bedömts medföra låg risk för miljöpåverkan.
Nedbrytning: Rifampicin är potentiellt persistent.
Bioackumulering: Rifampicin har hög potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Environmental Risk Classification

Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

PEC (µg/l) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A*(100-R)


PEC = 0.041 µg/L


Where:

A = 276.33 kg (total sold amount API in Sweden year 2018, data from IQVIA)

R = 0% removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation)

P = number of inhabitants in Sweden = 9*106

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (Ref I)

D = factor of dilution of waste water by surface water flow = 10 (Ref I)


Predicted No Effect Concentration (PNEC)

Ecotoxicological studies


Algae (Anabaena flos-aquae):

EC50 72 h (growth rate): 90.9 µg/L

EC10 72 h (growth rate): 40.6 µg/L
NOEC 72 h (growth rate): 13.1 µg/L
Protocol: OECD 201
(Ref II)


Crustacean (Daphnia magna):

EC50 48 h (immobilization): > 109000 µg/L

NOEC 48 h (immobilization): > 109000 µg/L
Protocol: OECD 202
(Ref III)


Fish (Danio Rerio):

LC50 96 h (lethality): > 100000 µg/L
NOEC 96 h (lethality): > 100000 µg/L
Protocol: OECD 236
(Ref IV)


Other ecotoxicity data:


PNEC = Lowest EC50/1000


Lowest EC50:
Algae (Anabaena flos-aquae):
EC50 72 h (growth rate): 90.9 μg/L


PNEC: 90.9 μg/L/1000 = 0.091 μg/L


Environmental Risk Classification (PEC/PNEC ratio)
PEC/PNEC = 0.041/0.091 = 0.45


0.1 < PEC/PNEC ≤ 1 : Use of rifampicin has been considered to result in low
environmental risk.


Degradation


Biodegradation

Test showed 0 % degradation in 28 days.
OECD 301F. (Ref V)


Rifampicin is therefore potentially persistent.


Bioaccumulation

Rifampicin has high potential for bioaccumulation based on a calculated Log Kow = 4.24.

(Method: US EPA; Estimation Program Interface (EPI) Suite. Ver.3.11. June 10, 2003.)

(Ref VI)


Excretion

After absorption, rifampin is rapidly eliminated in the bile, and an enterohepatic circulation ensues. During this process, rifampin undergoes progressive deacetylation so that nearly all the drug in the bile is in this form in about 6 hours. This metabolite has antibacterial activity. Intestinal reabsorption is reduced by deacetylation, and elimination is facilitated. Up to 30 % of a dose is excreted in the urine, with about half as unchanged drug. (Ref VII)


References

  1. ECHA, European Chemicals Agency, 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment. http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_ requirements_en.htm

  2. Sanofi Internal report: Rifampicin: Toxicity to Anabaena flos-aquae in an Algal Growth Inhibition Test. OECD 201. Report 135371218 , November 2018.

  3. Sanofi internal report: Rifampicin: Acute Toxicity to Daphnia magna in a Semi-Static 48-hour Immobilisation Test. OECD 202. Report 135371220, October 2018.

  4. Sanofi internal report: Rifampicin: Acute Toxicity to Zebrafish (Danio rerio) Embryos in a 96-hour Semi-Static Test. OECD 236. Report 135371238, December 2018.

  5. Sanofi internal report: Rifampicin: Ready Biodegradability in a Manometric Respirometry Test. OECD 301F. Report 135371163, October 2018.

  6. US EPA; Estimation Program Interface (EPI) Suite. Ver.3.11. June 10, 2003. Available from, as of April 8, 2004: http://www.epa.gov/oppt/exposure/pubs/episuitedl.htm

  7. Rifater® package insert, Sanofi-Aventis U.S., April 2013.