Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Teovent

BioPhausia

Tablett 135 mg
Avregistreringsdatum: 2015-12-31 (Tillhandahålls ej) (vita, runda med mittskåra, 10 mm)

Bronkodilaterande medel

Aktiv substans:
ATC-kod: R03DA02
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Miljöinformation

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Teofyllin (vattenfri)

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av teofyllin kan inte uteslutas då det inte finns tillräckliga ekotoxikologiska data.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att teofyllin är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Teofyllin har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Environmental Risk Classification

Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is based on following data:

PEC (µg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100)

PEC (µg/L) = 1.5*10-6*A*(100-R)

A (kg/year) = total sold amount API in Sweden year 2016, data from Quintiles IMS.

R (%) = removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization,

hydrolysis or biodegradation) = 0 if no data is available.

P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106
V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (Ref.1)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (Ref.1)

(Note: The factor 109 converts the quantity used from kg to μg).

A = 180,0 kg. The total sold amount of theophylline (Theophylline (anhydrous) 176,55715 kg and theophylline-ethylendiamine hydrate 3,4155 kg) in Sweden year 2016, data from Quintiles IMS. (Ref.2)

R =0
PEC = 1.5 * 10-6 * 180,0 *(100-0) = 0,027000 µg/L


Predicted No Effect Concentration (PNEC)


Ecotoxicological studies

Algae (Scenedesmus subspicatus):
EC50 72 h (Endpoint: Toxicity to Aquatic Plants e.g. Algae) = >100 000 μg/L (OECD 201) (Ref.3)


Crustacean (Daphnia magna):


Acute toxicity

EC50 48 h (Endpoint: Acute Toxicity to Aquatic Invertebrates) = 178 000 μg/L (OECD 202) (Ref.3)


Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

Risk of environmental impact of theophylline cannot be excluded, since there is
not sufficient ecotoxicity data available.


Degradation

The potential for persistence of theophylline cannot be excluded, due to lack of data.


Bioaccumulation

Theophylline has an estimated log Kow = -0,02. (Ref.4)

The log Kow is thus <4, which indicates that “Theophylline has low potential for bioaccumulation”.


References

  1. ECHA, European Chemicals Agency.

    October 2012 Version: 2.1 Guidance on information requirements and chemical safety assessment. 

    http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_en.htm

  2. Data from Quintiles IMS ”Consumption assessment in kg for input to environmental classification - updated 2017”.

  3. SIDS Initial Assessment Report, http://www.inchem.org/documents/sids/sids/theophil.pdf(accessed August 30, 2018)

  4. Hasch, C., Leo, A. and Hoekman D. 1995. Exploring QSAR. Vol. 2. Hydrophobic, electronic, and steric constants. Washington, DC: American Chemical Society