Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Androcur®

Bayer

Tablett 50 mg
(vita till svagt gula, med skåra, märkta BV inom sexhörning, 9 mm)

Antiandrogen

Aktiv substans:
ATC-kod: G03HA01
Läkemedel från Bayer omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är miljöinformation?

Miljöinformation

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Cyproteron

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av cyproteron kan inte uteslutas då det inte finns tillräckliga ekotoxikologiska data.
Nedbrytning: Cyproteron är potentiellt persistent.
Bioackumulering: Cyproteron har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Environmental Risk Classification

Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

PEC (μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A(100-R)

PEC = 0.0026 μg/L


Where

A = 17.082 kg (total sold amount API in Sweden year 2016, data from IMS Health).

R = 0 % removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation) = 0 if no data is available.

P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default (1)

D = factor for dilution of wastewater by surface waterflow = 10 (ECHA default (1)

Predicted No Effect Concentration (PNEC)

Ecotoxicological studies

Crustacean (waterflea Daphnia magna):

Acute toxicity

EC50 /48 h (immobilization) = 2.4 mg/L (guideline OECD 202) (2)

Actvated sludge microorganisms inhibition

No inhibitory effect in toxicity control of biodegradation test (435 mg/L) (OECD 301B) (3)


Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

A PNEC could not be calculated due to the lack of data which justifies the phrase “Risk of environmental impact of cyproterone acetate cannot be excluded, since there is not sufficient ecotoxicity data available".


Degradation

Biotic degradation

Ready degradability: not readily biodegradable.

CO2 evolution test, guideline OECD 301B (80).Test results 0% degradation in 28 days. (3)


Abiotic degradation

Hydrolysis:

Hydroxylation occurs (half-life for environmental conditions not given).


The lack of biotic and abiotic degradation justifies the phrase "cyproterone acetate is potentially persistent in the environment".


Bioaccumulation

Partitioning coefficient:

Log POW 3.36 (OECD 117) (4)

The substance has low potential for bioaccumulation.


Excretion (metabolism)

Cyproterone acetate is mainly metabolized (conjugated and hydroxylated) (5).


References


  1. ECHA, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment. http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_en.htm

  2. Acute immobilization test of cyproterone acetate with Daphnia magna. Experimental Toxicology, Schering AG, Study no. TXST19970152, Report no. X373 (1999)

  3. Study on the biodegradability of cyproterone acetate in the CO2-evolution test (modified Sturm-test). Experimental Toxicology, Schering AG, Study no. TXST19970028, Report no. X207 (1997)

  4. The determination of the n-octanol/water partition coefficient of ZK 9471 and estimation of its acid-base properties (pka value). General Physical Chemistry, Schering AG, study no. 1440, report no. ME47 (1997)

  5. Kolb KH, Roepke H. Pharmacokinetics of cyproterone acetate. A comparative study in humans and baboons. Int Z Klin Pharmakol Ther Toxikol. 1(3), 184-90, (1968)