Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Cerubidin®

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Sanofi AB

Pulver till infusionsvätska, lösning 20 mg
(Pulver)

Cytostatikum

Aktiv substans:
ATC-kod: L01DB02
Läkemedel från Sanofi AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är miljöinformation?

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Daunorubicin

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av daunorubicin kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att daunorubicin är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Daunorubicin har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Environmental Risk Classification

Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

PEC (µg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A*(100-R)


PEC = 0.00003 µg/L


Where:

A = 0.1969 kg (total sold amount API in Sweden year 2015, data from IMS Health)

R = 0% removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation)

P = number of inhabitants in Sweden = 9*106

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (Ref I).

D = factor of dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (Ref I).


Predicted No Effect Concentration (PNEC)

Ecotoxicological studies

No data available.


Environmental Risk Classification (PEC/PNEC ratio)

Risk of environmental impact of daunorubicin cannot be excluded, since there is no data to calculate a PEC/PNEC ratio.


Degradation

No data available, hence the potential for persistence of daunorubicin cannot be excluded.


Bioaccumulation

Partitioning coefficient:

log Pow = 1.83 at neutral pH (experimentally determined with unknown method) (Ref II)


Justification of chosen bioaccumulation phrase:

Since log Pow < 4 at pH 7, daunorubicin has low potential for bioaccumulation.


Excretion (metabolism)

Of the dose absorbed 20% of the substance is excreted through urine. Metabolites identified are daunorubicinol (the main metabolite), daunorubicinol aglycone, deoxydaunorubicin aglycone, deoxydaunorubicinol aglycone, demethyl deoxydaunorubicinol aglycone, deoxydaunorubicinol aglycone 13-O-/3-glucuronide, demethyl deoxydaunorubicinol aglycone 4-0-sulfate, and demethyl deoxydaunorubicinol aglycone 4-O-$-glucuronide. The main metabolite is an active inhibitor of nucleic acid metabolism. (Ref III)


References

  1. ECHA, European Chemicals Agency, 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment. https://echa.europa.eu/sv/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment

  2. Hansch C., et al. 1995, Chem ID+, US National Library of Medicine, National Institute of Health. https://chem.nlm.nih.gov/chemidplus/chemidlite.jsp

  3. Takanashi S, Bachur NR. 1975. Daunorubicin metabolites in human urine. The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics. 195(1): 41-49.

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av