Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Anafranil®

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Novartis

Dragerad tablett 10 mg
(5,8 mm hög och ca 3,3 mm tjock ljust gul, triangulär, bikonvex)

Icke-selektiva monoamin­återupptagshämmare (tricykliskt antidepressivum)

Aktiv substans:
ATC-kod: N06AA04
Läkemedel från Novartis omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är miljöinformation?

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Klomipramin

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av klomipramin kan inte uteslutas då det inte finns tillräckliga ekotoxikologiska data.
Nedbrytning: Klomipramin är potentiellt persistent.
Bioackumulering: Klomipramin har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformationEnvironmental Risk Classification

Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

PEC (μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 0.0498 μg/L

Where:

A = 327.29 kg (total sold amount API in Sweden year 2016, data from QuintilesIMS).

R = 0 % removal rate

P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106 

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (ECHA 2008)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (ECHA 2008)


Predicted No Effect Concentration (PNEC)

Ecotoxicological studies

Algae

No data available


Crustacean (Daphnia magna, waterflea):

Acute toxicity

EC50 48 h (immobilisation) = 2.74 mg/L (ISO 6341, 1996) (Minguez et al. 2014)


Fish:

Acute toxicity (Danio rerio, zebrafish)

LC50 96 hours (lethality) = 0.43 mg/L (OECD 203) (Ciba-Geigy Ecotoxicology department Project No. 821469)


Other ecotoxicity data:

Bacterial respiration inhibition

No data available


Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

No PNEC can be calculated since there is not sufficient environmental toxicity data available, therefore the phrase "Risk of environmental impact of klomipramin cannot be excluded, since there is not sufficient ecotoxicity data available." is used.


Degradation 

Biotic degradation

Ready degradability:

34 % degradation in 28 days, not readily biodegradable (OECD 301E) (Ciba-Geigy Ecotoxicology department Project No. 821457)

Justification of chosen degradation phrase:

According to the pass criteria for OECD301 studies, klomipramin can be classified as ‘Klomipramin is potentially persistent'.


Bioaccumulation

Partitioning coefficient:

Log P = 2.1 (23°C, experimentally determined; method unknown). (No report available)

Justification of chosen bioaccumulation phrase:

Since log P < 4, klomipramin has low potential for bioaccumulation.


Excretion (metabolism)

Clomipramine is eliminated from the blood with a mean half-life of 21 h (range: 12-36 h), and desmethylclomipramine with a mean half-life of 36 h.

About two thirds of a single dose of clomipramine are excreted in the form of water-soluble conjugates in the urine and approximately one third in the feces. The quantity of unchanged clomipramine and desmethylclomipramine excreted in the urine is about 2% and 0.5% of the dose administered, respectively. (ANAFRANIL® (clomipramine) Core Data Sheet)


References


  • ECHA 2008, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment. http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_en.htm

  • L. Minguez, E. Farcy, C. Ballandonne et al., 2014. Acute toxicity of 8 antidepressants: What are their modes of action? Chemosphere 108, 314-319

  • Ciba-Geigy Ecotoxicology department Project No. 821469. No report and no more detailed information on the report available.

  • Ciba-Geigy Ecotoxicology department Project No. 821457. Final report: 22 December 1982. No report / no report title available.

  • ANAFRANIL® (clomipramine) Core Data Sheet Version 2.0.  23 January 2015.