FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Dalacin®

Pfizer

Kapsel, hård 150 mg
(vit, 19×6,5, märkt Pfizer CLIN samt 150))

Antibiotikum

Aktiv substans:
ATC-kod: J01FF01
Läkemedel från Pfizer omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är miljöinformation?

Miljöinformation

Miljöpåverkan

Klindamycin

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av klindamycin kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att klindamycin är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Det kan inte uteslutas att klindamycin kan bioackumuleras, då data saknas.