Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Digoxin BioPhausia

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
BioPhausia

Injektionsvätska, lösning 0,25 mg/ml
(genomskinlig, färglös lösning)

Hjärtglykosid med medellång eliminationstid

Aktiv substans:
ATC-kod: C01AA05
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från BioPhausia omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är miljöinformation?

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Digoxin

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av digoxin kan inte uteslutas då det inte finns tillräckliga ekotoxikologiska data.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att digoxin är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Digoxin har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation


Environmental Risk Classification


Predicted Environmental Concentration (PEC)


PEC is based on following data:


PEC (µg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100)


PEC (µg/L) = 1.5*10-6*A*(100-R)


A (kg/year) = total sold amount API in Sweden year 2016, data from Quintiles IMS.

R (%) = removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization,

hydrolysis or biodegradation) = 0 if no data is available.

P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106
V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (Ref.1)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (Ref.1)

(Note: The factor 109 converts the quantity used from kg to μg).


A = 1,98353528 kg. The total sold amount of digoxin in Sweden year 2016, data from Quintiles IMS. (Ref.2)

R =0


PEC = 1.5 * 10-6 * 1,98353528 *(100-0)= 0,000297530292 µg/L


According to the European Medicines Agency guideline on environmental risk assessment of medicinal products (EMA/CHMP/SWP/4447/00), use of digoxin is unlikely to represent a risk for the environment, because the predicted environmental concentration (PEC) is below the action limit 0.01 µg/L.


Predicted No Effect Concentration (PNEC)


Ecotoxicological studies


Crustacean (Daphnia magna):


Acute toxicity

The 24-h EC50 acute toxicity test of digoxin to the crustacean Daphnia magna was estimated to 21,2 mg/l presented in Ecotoxicology Database System. (Ref.3)


Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)


Risk of environmental impact of digoxin cannot be excluded, since there is

not sufficient ecotoxicity data available.


Degradation


The potential for persistence of digoxin cannot be excluded, due to lack of data.


Bioaccumulation


Digoxin has an estimated log Kow = 1,26 (method: Experimental octanol–water partition). (Ref.4)


The Log Kow is thus <4, which indicates that “Digoxin has low potential for bioaccumulation”.


References


  1. ECHA, European Chemicals Agency.

    October 2012 Version: 2.1 Guidance on information requirements and chemical safety assessment. http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_en.htm

  2. Data from Quintiles IMS ”Consumption assessment in kg for input to environmental classification - updated 2017”.

  3. Stuer-Lauridsen, F., Birkved, M., Hansen, L.P., Holten Lützhøft, H.C. and Halling-Sørensen, B. 2000. Environmental risk assessment of human pharmaceuticals in Denmark after normal therapeutic use. Chemosphere. 40,783-793, data from U.S. EPA, 1999, search in Ecotoxicology Database System.

  4. Stuer-Lauridsen, F., Birkved, M., Hansen, L.P., Holten Lützhøft, H.C. and Halling-Sørensen, B. 2000. Environmental risk assessment of human pharmaceuticals in Denmark after normal therapeutic use. Chemosphere. 40,783-793, data from Syracuse Science Center, 1999. Database of experimental octanol–water partition coefficients (Log P).