FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Ketalar®

Pfizer

Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml

narkotikaindikation Risk för tillvänjning föreligger.
Iakttag försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Särskild receptblankett krävs

Snabbverkande anestetikum

Aktiv substans:
ATC-kod: N01AX03
Läkemedel från Pfizer omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är miljöinformation?

Miljöinformation

Miljöpåverkan

Ketamin

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av ketamin kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att ketamin är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Det kan inte uteslutas att ketamin kan bioackumuleras, då data saknas.