FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Locacorten®-Vioform®

Amdipharm

Örondroppar, lösning 0,2mg/ml + 10mg/ml
(Lösning)

Glukokortikoid i kombination med antimykotiskt och antibakteriellt medel

Aktiva substanser (i bokstavsordning):
ATC-kod: S02CA02
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Amdipharm omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Vad innebär restanmält läkemedel?
Information om restanmält läkemedel
Samtliga förpackningar av (Locacorten®-Vioform® Örondroppar, lösning 0,2mg/ml + 10mg/ml) är restanmälda hos Läkemedelsverket. Kontrollera lagerstatus för att se om ditt apotek har läkemedlet i lager.

Kontakta ditt apotek eller din läkare om du har frågor.

Visa tillgänglig information från Läkemedelsverket

Flaska 7,5 milliliter (vnr 175398)
Inga utbytbara läkemedel.
Om behovet inte kan tillgodoses av läkemedel godkända i Sverige finns möjlighet att ansöka om licens för läkemedel godkänt i annat land. Förskrivare rekommenderas att vända sig till ett apotek för att få information om tillgänglighet. Mer information.
Startdatum: 2021-03-15
Prognos för slutdatum: 2021-08-01
  • Vad är miljöinformation?

Miljöinformation

Miljöpåverkan

Flumetasonpivalat

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av flumetasonpivalat kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

No PEC available, no sales data available.

Kliokinol

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av kliokinol kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att kliokinol är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Det kan inte uteslutas att kliokinol kan bioackumuleras, då data saknas.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation


PEC baseras på följande data:

PEC (µg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100)

PEC (µg/L) = 1,5*10-6*A(100-R)

PEC = 1,5 x 10-6 x A(100–0)

PEC = 0,00861129 μg/L


Where:

A = 57,4086 kg (total sold amount API in Sweden year 2018, data from IQVIA). Reduction of A may be justified based on metabolism data.

R = X % removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation) = 0 if no data is available.

P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200

(ECHA default) (Ref. I)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10

(ECHA default) (Ref. I)


According to the European Medicines Agency guideline on environmental risk assessment of medicinal products (EMA/CHMP/SWP/4447/00), use of clioquinol is unlikely to represent a risk for the environment, because the predicted environmental concentration (PEC) is below the action limit 0,01 μg/L.


References

1. ECHA, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment. http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_en.htm