FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Ultracortenol®

Novartis Healthcare A/S

Ögondroppar, suspension 5 mg/ml
Avregistreringsdatum: 2009-02-28 (Tillhandahålls ej)

Aktiv substans:
ATC-kod: S01BA04
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Fass-text

Fass-text saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.