FASS logotyp
Kontakt

Isopto®-Atropin

Alcon Nordic

Ögondroppar, lösning 0,5 %
Avregistreringsdatum: 2016-12-31 (Tillhandahålls ej) (Viskös klar lösning, färglös)

Mydriatikum och cykloplegikum

Aktiv substans:
ATC-kod: S01FA01
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Fass-text

Fass-text saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.