Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Tibinide®

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Meda

Tablett 300 mg
(vit, rund, plan med brytskåra, 10 mm)

Medel mot tuberkulos

Aktiv substans:
ATC-kod: J04AC01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Meda omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är miljöinformation?

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Isoniazid

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av isoniazid kan inte uteslutas då det inte finns tillräckliga ekotoxikologiska data.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att isoniazid är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Isoniazid har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation


Environmental Risk Classification


Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

PEC(μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A(100-R)


PEC = 0,03 μg/L


Where:

A = 193,94 kg (total amount API in Sweden year 2015, data from IMS Health).

R = removal rate = 0% (no data available)

P = number of inhabitants in Sweden = 9*106

V (L/day) = volume of waste water per capita and day = 200 (ECHA default) (Ref. 1)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (Ref. 1)


Predicted No Effect Concentration (PNEC)


Ecotoxicological studies

Daphnia magna (Crustacean) (Ref. 2)

EC50 24 hours (immobility): 0,406 mg/L (OECD 202, 1984)

Daphnia magna (Crustacean) (Ref. 3)

EC50 24 hours (immobility): 84,6 mg/L (OECD 202, 1980)


Degradation

No degradation data available.


Bioaccumulation

An experimentally derived Log Kow of -0,70 (unknown method) (Ref. 3) indicates that isoniazid has low potential for bioaccumulation.

Log Pow<4 which justifies use of the phrase “Isoniazid has low potential for bioaccumulation”.


Excretion (metabolism)

Within 24 hours between 75 and 95% of a given dose is excreted via the kidneys, mostly as inactive metabolite. Less than 10% is excreted via feces. Predominant excretion products in urine are N-acetylisoniazid and isonicotinic acid. (Ref. 5)


References:

  1. ECHA, European Chemicals Agency. Guidance on information requirements and chemical safety assessment.

  2. Calleja et al. (1994), Food and Chemical Toxicology leuvers M. Mixture toxicity of the anti-inflammatory drugs diclofenac, ibuprofen, naproxen and a32 (2) p173-187.

  3. Lillius H et al. (1994), Aquatic Toxicology 30 p47-60.

  4. Hansch C et al. (1995), ChemID+, US National Library of Medicin, National Institutes of Health.

  5. SPC (Summary of Product Characteristics) Tibinide, 2015-11-18, FASS.se.